PHÁT HIỆN MỘT LOÀI BỌ XÍT MÙ MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG MECISTOSCELIS REUTER (HEMIPTERA:MIRIDAE)

          Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Quốc gia Chungnam và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam vừa công bố 01 loài bọ xít mù mới cho khoa học thuộc giống Mecistoscelis Reuter. Loài mới được đặt tên khoa học là Mecistoscelis lansburyi.

          Trên thế giới mới chỉ có 3 loài thuộc giống Mecistoscelis Reuter được công bố gồm: M. scirtetoides Reuter, 1891, M. nigrosignatus Poppius, 1911 và M. phillipinensis Lansbury, 1963. Loài M. scirtetoides phân bố rộng ở Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và đảo Java (Inđônêxia). Trong khi các loài còn lại phân bố hẹp ở Philippines và Papua New Guinea. Đây cũng là lần đầu tiên giống này được ghi nhận có mặt tại Việt Nam.

          Loài mới này được đặt tên theo tên của nhà khoa học I. Lansbury người có nhiều công bố liên quan đến họ Miridae.

          Việc công bố loài mới thuộc giống này ở Việt Nam đã mở rộng sự phân bố của giống.

          Kích thước: chiều dài cơ thể con đực (n = 2): 6,51–6,60/8,01–8,12mm; chiều dài đầu: 0,56–0,58/0,59–0,61mm; chiều rộng đầu (gồm cả mắt kép): 0,95–0,97/1,02–1,05mm; chiều dài râu đầu: 15,60–15,79/14,83–15,15mm

          Mẫu vật nghiên cứu của loài Mecistoscelis lansburyi, được thu tại Ninh Bình. Những mẫu vật nghiên cứu này được lưu giữ tại Trường Đại học Quốc gia Chungnam và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

          Mô tả chi tiết của loài được đăng tải trên Tạp chí Zootaxa 4434 (2): 396–400.

Hình 1. Cơ thể con đực và con cái loài Mecistoscelis lansburyi nhìn từ mặt lưng và mặt bụng: A: holotype, ♂; B: paratype, ♀; C: bụng con đực nhìn từ mặt bên; D: bụng con cái nhìn từ mặt bên. Thước đo: 1 mm.

 

Hình 2. Hình thái và kích thước của paramere, endosoma và bursa copulatrix loài Mecistoscelis lansburyi: A: paramere bên trái; B: paramere bên phải; C: 3 gai dài phần ngọn của paramere phải; D: endosoma; E: bursa copulatrix của con cái. Thước đo: 0,1mm.

Hình 3: Cây chủ, Schizostachyum dullooa

Tin: Phạm Hồng Thái
Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

 

Tin cùng loại