Phát hiện mới

PHÁT HIỆN VÀ MÔ TẢ MỘT LOÀI MỘC HƯƠNG MỚI CHO KHOA HỌC Ở VIỆT NAM PHÁT HIỆN VÀ MÔ TẢ MỘT LOÀI MỘC HƯƠNG MỚI CHO KHOA HỌC Ở VIỆT NAM
Một loài thực vật, Mộc hương Núi Chúa (Aristolochia nuichuaensis), loài mới cho khoa học vừa được phát hiện và mô tả từ Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận, Việt...
BỔ SUNG LOÀI BÓNG NƯỚC (IMPATIENS SICULIFER) CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM BỔ SUNG LOÀI BÓNG NƯỚC (IMPATIENS SICULIFER) CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM
Chi Bóng nước (Impatiens) thuộc họ Basalminaceae gồm khoảng 900 loài, phân bố rộng khắp thế giới (Chen & cs. 2007). Chi này gồm phần lớn các cây mọng nước, có giá trị kinh tế, được trồng làm cây cảnh khá phổ biến. Vùng Đông Dương (Việt Nam, Lào và Căm pu chia) được xem là trung tâm đa dạng của Chi này ở vùng Đông Nam...
BA LOÀI MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC CHI NEWMANIA (HỌ GỪNG-ZINGIBERACEAE) ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM BA LOÀI MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC CHI NEWMANIA (HỌ GỪNG-ZINGIBERACEAE) ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM
Nhiều loài mới cho khoa học đã được phát hiện, trong đó, ba loài mới thuộc chi Newmania là N. cristata, N. gracilis và N. sontraensis vừa được mô tả và công...
HÓA THẠCH ĐỘNG VẬT THÂN MỀM TRIAS MUỘN (CARNI)  TRONG HỆ TẦNG SUỐI BÀNG, VÙNG ME, NINH BÌNH HÓA THẠCH ĐỘNG VẬT THÂN MỀM TRIAS MUỘN (CARNI) TRONG HỆ TẦNG SUỐI BÀNG, VÙNG ME, NINH BÌNH
Các nhà khoa học Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam cùng các nhà khoa học của Đại học Kumamoto, Đại học Ehime, Đại học Tokyo, Đại học Chou và Bảo tàng Tự nhiên và Khoa học Quốc gia, Nhật Bản trong các cuộc khảo sát ở vùng Me, Gia Viễn, Ninh...
MỘT GIỐNG MỚI VÀ 3 LOÀI MỚI CHO KHOA HỌC CỦA NHÓM NHÁI KÍCH THƯỚC NHỎ ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở ĐÔNG DƯƠNG MỘT GIỐNG MỚI VÀ 3 LOÀI MỚI CHO KHOA HỌC CỦA NHÓM NHÁI KÍCH THƯỚC NHỎ ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở ĐÔNG DƯƠNG
Các nhà khoa học đã phát hiện và mô tả một giống và 3 loài nhái mới cho khoa học thuộc phân họ Asterophryinae, Họ Microhylidae, Bộ không đuôi Anura, Lớp lưỡng cư Amphibia ở phía Bắc Việt Nam và Thái...
CÁC SỰ KIỆN KELLWASSER Ở RANH GIỚI CHUYỂN TIẾP BẬC FRASNI – FAMEN, DEVON THƯỢNG TRONG HỆ TẦNG TỐC TÁT, MIỀN BẮC VIỆT NAM CÁC SỰ KIỆN KELLWASSER Ở RANH GIỚI CHUYỂN TIẾP BẬC FRASNI – FAMEN, DEVON THƯỢNG TRONG HỆ TẦNG TỐC TÁT, MIỀN BẮC VIỆT NAM
Cuối năm 2018, các nhà khoa học của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam cùng các nhà khoa học của Đại học Kumamoto, Đại học Tohoku, Đại học Hiroshima, Đại học Kanazawa, Đại học Kochi, Nhật Bản, Đại học Leicester, Vương quốc Anh, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát hiện các sự kiện Kellwasser trong hệ tầng Tốc Tát, ở đèo Si Phai, huyện...
MỘT LOÀI ẾCH NHÁI MỚI CHO KHOA HỌC ĐƯỢC PHÁT HIỆN TỪ MIỀN NAM THÁI LAN MỘT LOÀI ẾCH NHÁI MỚI CHO KHOA HỌC ĐƯỢC PHÁT HIỆN TỪ MIỀN NAM THÁI LAN
Một loài ếch mới cho khoa học thuộc giống Leptobrachium (Lớp lưỡng cư Amphibia: Bộ không đuôi Anura: Họ Megophryidae) vừa được phát hiện và công bố từ Thái Lan bởi các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học quốc gia Matx-cơ-va, Nga, Đại học Phayao, Thái...
PHÁT HIỆN 2 LOÀI CÔN TRÙNG MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC BỘ CÁNH DÀI - MECOPTERA Ở VIỆT NAM PHÁT HIỆN 2 LOÀI CÔN TRÙNG MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC BỘ CÁNH DÀI - MECOPTERA Ở VIỆT NAM
Hai loài ruồi bọ cạp mới cho khoa học thuộc Bộ cánh dài Mecopetera, lớp Côn trùng Insecta vừa được phát hiện và mô tả từ Việt...
PHÁT HIỆN LOÀI TỎI RỪNG MỚI Ở KHU BẢO TỒN SAO LL, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ PHÁT HIỆN LOÀI TỎI RỪNG MỚI Ở KHU BẢO TỒN SAO LL, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Loài mới có tên khoa học là Aspidistra heterocvarpa Aver., Tillich & V.T. Pham var. echinata Aver., Tillich & T.A. Le tên thứ mới với nghĩa nhiều gai ở quả để phân biệt với thứ Aspidistra heterocarpa Aver., Tillich & V.T. Pham sp. nov.var. heterocarpa cùng công bố với vỏ quả không...
MỘT LOÀI CÓC MỚI CHO KHOA HỌC ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở MIỀN NAM VIỆT NAM MỘT LOÀI CÓC MỚI CHO KHOA HỌC ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở MIỀN NAM VIỆT NAM
Một loài cóc mới cho khoa học vừa được phát hiện và mô tả ở tỉnh Phú Yên, Việt Nam vào đầu năm 2018. Loài mới thuộc giống Leptolalax (hiện nay đổi thành giống Leptobrachella), Lớp lưỡng cư Amphibia: Bộ không đuôi Anura: Họ...
CÁC SỰ KIỆN KELLWASSER Ở RANH GIỚI CHUYỂN TIẾP BẬC FRASNI – FAMEN, DEVON THƯỢNG TRONG HỆ TẦNG TỐC TÁT,  MIỀN BẮC VIỆT NAM CÁC SỰ KIỆN KELLWASSER Ở RANH GIỚI CHUYỂN TIẾP BẬC FRASNI – FAMEN, DEVON THƯỢNG TRONG HỆ TẦNG TỐC TÁT, MIỀN BẮC VIỆT NAM
Cuối năm 2018, các nhà khoa học của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam cùng các nhà khoa học của Đại học Kumamoto, Đại học Tohoku, Đại học Hiroshima, Đại học Kanazawa, Đại học Kochi, Nhật Bản, Đại học Leicester, Vương quốc Anh, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát hiện các sự kiện Kellwasser trong hệ tầng Tốc Tát, ở đèo Si Phai, huyện...
MỘT LOÀI NHÁI MỚI CHO KHOA HỌC ĐƯỢC PHÁT HIỆN TỪ MIỀN BẮC VIỆT NAM MỘT LOÀI NHÁI MỚI CHO KHOA HỌC ĐƯỢC PHÁT HIỆN TỪ MIỀN BẮC VIỆT NAM
Các nhà khoa học vừa phát hiện và mô tả một loài nhái mới cho khoa học thuộc giống Micryletta (Lớp lưỡng cư Amphibia: Bộ không đuôi Anura: Họ Microhylidae) từ miền Bắc Việt...