PHÁT HIỆN LOÀI THỰC VẬT MỚI Ở VIỆT NAM

Các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Thực vật Quảng Tây, Trung Quốc, và Tổ chức Bảo tồn các loài Tai voi Hoa Kỳ đã phát hiện và mô tả 1 loài thực vật mới cho khoa học thuộc họ Tai voi (Gesneriaceae). Loài thực vật mới này có tên là Song quả Pù Hoạt (Didymocarpus puhoatensis X. Hong & F. Wen), loài này được đặt theo tên của Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, Nghệ An, nơi phân bố tự nhiên của loài.

Loài mới có đặc điểm hình thái tương tự với 2 loài đặc hữu của Thái Lan là  Didymocarpus brevicalyxD. epithemoides; tuy nhiên, Song quả Pù Hoạt phân biệt với 2 loài kể trên bởi những đặc trưng hình thái như: thân nhiều lông, lá bắc màu tím, tròn, phần đỉnh thùy đài tù, tràng hình ống, dài 4-5 cm, nhẵn, màu tím thẫm, chị nhị nhẵn, 2 nhị lép, bầu có lông dính.

Song quả Pù Hoạt (Didymocarpus puhoatensis X. Hong & F. Wen). Ảnh: Wen Fang

Loài mới được phát hiện trong khe đá ẩm, gần thác nước, dưới tán rừng nhiệt đới thường xanh mưa mùa. Loài mới này được thu thập đầu tiên năm 2015 tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An, sau đó được gây trồng và bảo tồn tại Trung tâm Bảo tồn Gesneriad tại Viện Thực vật Quảng Tây, Trung Quốc.

Kết quả nghiên cứu này vừa được đăng tạp chí chuyên ngành Phytokeys 94: 87-93 (2018)

Tin: TS. Đỗ Văn Trường
Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tin cùng loại