PHÁT HIỆN HAI LOÀI ẾCH MỚI CHO KHOA HỌC Ở VIỆT NAM

           Hai loài ếch mới cho khoa học thuộc giống Ếch sừng Châu Á vừa được phát hiện và mô tả từ núi Hoàng Liên, miền Bắc Việt Nam.

Giống Ếch sừng Châu Á - Megophrys là một nhóm các loài ếch có đặc điểm hình thái rất  đặc trưng, được biết đến là nhóm ếch nhái có nhiều bí ẩn. Nhóm các nhà khoa cho Việt Nam, Úc và Anh vừa phát hiện và mô tả hai loài ếch mới cho khoa học thuộc giống Ếch sừng Châu Á ở núi Hoàng Liên, miền Bắc Việt Nam. Hai loài ếch mới có tên khoa học là Megophrys fansipanensisM. hoanglienensis.

       Ếch sừng fan-si-phăng                             Ếch sừng hoàng liên

Ảnh: Jodi J.L. Rowley

Dựa trên phân tích các quần thể Ếch sừng Megophrys có kích thước nhỏ được thu thập ở dãy Hoàng Liên, miền Bắc Việt Nam. Trên cơ sở dữ liệu về hình thái học, di truyền phân tử và âm sinh học, các mẫu vật của các quần thể này khác với tất cả các loài Megophrys đã biết ở trên đất liền của khu vực Đông Nam Á thuộc phía Bắc của Isthmus Kra và các tỉnh lân cận thuộc Trung Quốc. Hơn nữa, các mẫu vật mới thu thập được cũng phân chia thành hai nhóm riêng biệt. Cả hai loài mới này đều có vùng phân bố hẹp và có khả năng bị đe doạ cao do suy thoái môi trường sống. Những khám phá mới này đã làm nổi bật tầm quan trọng của dãy Hoàng Liên đối với đa dạng các loài lưỡng cư ở Việt Nam.

Tin: Nguyễn Thiên Tạo

Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam

Toàn văn bài báo được đăng trên tạp chí Zootaxa số 3 tập 4508, tháng 11 năm 2018, trang 301-333.

Tapley B. et al. 2018. Two new and potentially highly threatened Megophrys Horned frogs (Amphibia: Megophryidae) from Indochina’s highest mountains.

http://www.mapress.com/j/zt/article/view/zootaxa.4508.3.1

Tin cùng loại