PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI LSE

Phần mềm đánh giá thích nghi đất đai (Land Suitability Evaluation – LSE) là một công cụ mới, một lựa chọn mới trợ giúp xác định các vùng đất thích nghi cho phát triển một loại hình sử dụng đất nào đó, giúp đưa ra cơ sở khoa học quan trọng chính xác, khách quan, kịp thời, tiết kiệm hỗ trợ quy hoạch sử dụng đất bền vững trên một vùng lãnh thổ. Phần mềm LSE được lập trình trên cơ sở khung đánh giá thích nghi đất đai dựa vào đánh giá đa chỉ tiêu trong môi trường hệ thống thông tin địa lý (GIS-MCA) bằng mã nguồn mở. Phần mềm LSE là sản phẩm do các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu xây dựng. Phần mềm LSE đã được chuyển giao cho 01 Đề tài cấp Viện Hàn lâm, 01 Đề tài cấp Bộ Tài nguyên và Môi trường; khoa Địa lý, trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN; Hội thảo quốc tế GIS-IDEAS 2018, Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ XI (2019). Sản phẩm này đã được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đồng ý chuyển giao cho một số đơn vị chuyên môn thuộc Bộ năm 2019. Đây là sản phẩm được hình thành từ các nguồn kinh phí hỗ trợ của VLIR, đề tài “Xây dựng hệ chuyên gia phục vụ đánh giá thích nghi cây trồng, áp dụng cho vùng Quảng Bình và Quảng Trị” do quỹ NAFOSTED tài trợ, chương trình Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu viên cao cấp năm 2018 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tải phần mềm: https://drive.google.com/drive/folders/1FKZTA6V_6PeQg21QFicwGqeJl1sin7CI?usp=sharing

Thông tin liên hệ: TS. Nguyễn Thanh Tuấn - Phòng Địa lý Thổ nhưỡng và Môi trường

Email: legis_tuan@vnmn.vast.vn / legis_tuan@yahoo.com

Tin cùng loại