NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẦN THỂ LOÀI RỒNG ĐẤT (PHYSIGNATHUS COCINCINUS CUVIER, 1829) TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, VIỆT NAM

Loài Rồng đất, Physignathus cocincinus Cuvier, 1829 được mô tả lần đầu tiên tại Việt Nam. Những khảo sát gần đây ghi nhận quần thể loài Rồng đất ngoài tự nhiên đang bị khai thác cạn kiệt và chịu tác động mạnh từ các hoạt động săn bắt của con người. Tuy nhiên, nghiên cứu đánh giá về hiện trạng quần thể và các tác động tới loài chưa được quan tâm và thực hiện.

Hình 1: Cá thể loài Rồng đất ngoài tự nhiên (Physignathus cocincinus)

Bởi vậy, các nhà khoa học của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh Vật, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Vườn Thú Cologne, Cộng hòa Liên Bang Đức đã thực hiện nghiên cứu đánh giá hiện trạng quần thể loài Rồng đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu lần đầu tiên cung cấp số liệu đánh giá về hiện trạng quần thể loài và mức độ ảnh hưởng từ các hoạt động khai thác của con người tới quần thể loài Rồng đất.

Hình 2: Khảo sát thực địa và đo đạc mẫu Rồng đất của đoàn nghiên cứu tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu khảo sát thực địa tại 14 tuyến khảo sát ghi nhận loài Rồng đất phân bố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế trong tháng 4 và tháng 6 năm 2016 và 2017. Kết quả khảo sát cho thấy, kích cỡ quần thể ước tính của loài tại các tuyến khảo sát từ 232 tới 250 cá thể. Mật độ quần thể trung bình từ 1,98 – 2,64 cá thể/100m chiều dài tuyến khảo sát.

Nghiên cứu ghi nhận loài Rồng đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế đang bị săn bắt ngoài tự nhiên với số lượng lớn để cung cấp thực phẩm cho các nhà hàng tại địa phương và buôn bán vật nuôi cảnh. Hàng nghìn cá thể Rồng đất bị săn bắt ngoài tự nhiên và buôn bán từ Việt Nam nhập khẩu vào các nước Châu Âu. Nghiên cứu đánh giá những tác động tới quần thể Rồng đất ngoài tự nhiên đang ảnh hưởng trực tiếp tới sự đa dạng của quần thể loài, đặc biệt là các cá thể trưởng thành, dự báo tác động tiêu cực của con người tới quần thể loài có thể gây suy giảm và đe dọa tuyệt chủng loài ngoài tự nhiên. Do đó, chúng tôi đề xuất và nhấn mạnh sự cần thiết thực thi các biện pháp bảo tồn và giám sát quần thể và sinh cảnh của loài ngoài tự nhiên để đảm bảo khai thác và sử dụng bền vững.    

Tin: Ngô Ngọc Hải
Phòng Bảo tồn Thiên nhiên, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Nguồn trích dẫn: Nguyen, Q. T., Ngo, N. H., Pham, T. C., Nguyen, V. H., Ngo, D. C., van Schingen, M., Ziegler, T. (2018): First population assessment of the Asian Water Dragon (Physignathus cocincinus Cuvier, 1829) in Thua Thien Hue Province, Vietnam”. Nature Conservation. 16: 1-14.

Tin cùng loại