MÔ TẢ 04 LOÀI RUỒI ĐỤC QUẢ MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG BACTROCERA (DIPTERA, TEPHRITIDAE, DACINAE)

            Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Hawaii, Trường Đại học Idaho và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam phát hiện và công bố 04 loài ruồi đục quả mới cho khoa học thuộc giống Bactrocera, phân họ Dacinae, họ Tephritidae, Bộ hai cánh Diptera. Giống này có số lượng loài rất lớn (932 loài), ở Việt Nam có 78 loài đã được biết đến.

Trong thời gian nghiên cứu năm 2015 và năm 2017, các nhà khoa học đã thu được 56 loài, bao gồm 11 loài ghi nhận mới cho khu hệ côn trùng Việt Nam, 11 loài chưa mô tả và mô tả 04 loài mới cho khoa học. Với công bố trên đã nâng tổng số loài thuộc giống Bactrocera từ 78 lên 93 loài.

Bốn loài mới được mô tả được đặt tên khoa học như sau: Bactrocera (Tetradacus) ernesti, B. (Asiadacus) connecta, B. (Parazeugodacus) clarifemurB. (Bactrocera) adamantea, cụ thể:

1. Loài Bactrocera ernesti có hình thái gần giống với các loài thuộc phân giống Tetradacus.

Kích thước: chiều dài cơ thể: 1.82 ± 0.04mm (1.75–1.85) mm. Trán: chiều dài bằng 1,16 ± 0,05 (1,10–1,26) lần chiều rộng.

2. Loài Bactrocera connecta có hình thái giống với các loài thuộc phân giống Asiadacus.

Kích thước: chiều dài 1,64 ±0,23 (1,45–1,88) mm. Trán: chiều dài bằng 1,13±0,07 (1,07–1,22) lần chiều rộng.

3. Loài Bactrocera clarifemur gần giống với loài B. pendleburyi, 2 loài này thuộc phân giống Parazeugodacus.

Kích thước: chiều dài 1,40±0,13 (1,20–1,55) mm. Trán: chiều dài bằng 1,32±0,06 (1,22–1,43) lần chiều rộng.

4. Loài Bactrocera adamantea thuộc nhóm loài B. dorsalis.

Kích thước: chiều dài 1,66±0,09 (1,55–1,73) mm. Trán: chiều dài bằng 1,38±0,02 (1,36–1,40) chiều rộng.

 

Tin: Phạm Hồng Thái

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Một số hình ảnh về loài mới

Hình 1: Loài Bactrocera (Tetradacus) ernesti. A: đầu; B: đầu và scutum; C: bụng; D:  cánh; E cơ thể nhìn từ mặt bên.

Hình 2. Loài Bactrocera (Asiadacus) connecta. A , B: đầu; C: đầu và scutum: D, E , F, G  các hình thái bụng; H , I  cánh.

Hình 3. Loài Bactrocera (Asiadacus) connecta: nhìn từ mặt bên.

Hình 4. Loài Bactrocera (Hemigymnodacus) clarifemur. A: đầu; B đầu và scutum C , D, E  các loại hình thái bụng; F:  cánh; G cơ thể nhìn từ mặt bên.

Hình 5. Loài Bactrocera (Bactrocera) adamantea. A: đầu; B: đầu  và scutum; C , D: bụng; E: cánh; F: cơ thể nhìn từ mặt bên.

 

 

Tin cùng loại