LOÀI DƯƠNG XỈ MỚI THUỘC CHI ARACHNIODES (DRYOPTERIDACEAE) TỪ TỈNH QUÝ CHÂU, TRUNG QUỐC

Loài dương xỉ mới cho khoa học thuộc chi Arachniodes, họ Ráng Cánh bần- Dryopteridaceae được công bố trên tạp chí Phytotaxa, năm 2019. Loài mới này có tên là Arachniodes hehaiii.

Chi Arachniodes là một trong những chi khó trong ngành dương xỉ. Hình thái rất đa dạng, gây khó khăn trong định loại mẫu. Đó cũng là lý do tại sao cho đến nay chưa có một công trình nghiên cứu cụ thể nào cho chi này cả về Danh pháp và sinh học phân tử.

Loài mới Arachniodes hehaii Li Bing Zhang, N.T. Lu & X.F.Gao, Hình 1.

Type:— CHINA. Guizhou Province: Libo County, Dongtang Xiang, Xinjie Cun, Jiugong Zu, at the entrance of the Wangyi Cave in forest, elev. 700 m, 28 October 2008, Li Bing Zhang & Hai He 848 (holotype CDBI-0250381!, isotype CTC).

Loài mới thu được tại cửa hang Wangyi, Libo tỉnh Quý Châu ở độ cao khoảng 700 m năm 2008. Mẫu chuẩn đang lưu giữ tại phòng mẫu Viện Sinh học Thành Đô.

Về mặt hình thái loài này giống với Arachniodes chinensis (Rosenstock 1914: 130) Ching (1962: 257) là đều có dầy đặc vẩy dạng hình giùi ở phía trên trục lá và cuống lá. Phiến lá 2 lần kép lông chim, phiến lá đột ngột hẹp về phía chóp lá, lá chét ở gốc thường mang 3 cặp dài và to hơn các lá chét khác, dạng hình thoi, lá chét thấp nhất thường không mang bào tử, lá chét phía trên thường dạng mác. Nhưng loài mới A. hehaii có cuống mang vẩy màu nâu đỏ, phiến lá rộng hơn, hình trứng có chóp dài hẹp, bao mô thường dầy hơn. Trong khi loài A. chinensis có cuống lá mang vẩy màu đen, phiến hẹp hơn, hình trứng thuôn, với chóp lá hẹp hơn và bao mô mỏng.

Một số hình ảnh về loài mới:


Hình1. Arachniodes hehaii,—A. Lá.—B và C. Một phần của lá thể hiện gân và ổ túi bào tử.—D. Gốc cuống lá với vẩy.—E. Phần trên của cuống lá mang vẩy dạng hình giùi.—F. Vẩy ở gốc cuống.—G. Vẩy ở phần trên của cuống.—H. Vẩy trục lá.—I. Bao mô.—J. Một đoạn của lá mang vi vẩy và ổ túi bào tử.

Tin: Lữ Thị Ngân

Phòng Sinh học, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại