HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TẠI BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TẠI BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

STT

HOẠT ĐỘNG

ĐỘ TUỔI

THỜI GIAN

1

Làm tiêu bản côn trùng

(Bướm/ Cánh cứng)

Từ 7 tuổi

30 phút

2

Làm  mô phỏng hóa thạch Khủng long, côn trùng, sinh vật biển

Từ 5 tuổi

30 phút

3

Làm Robot Khủng Long

Từ 7 tuổi

60 phút

4

Làm mặt nạ động vật

Từ Mầm non

30 phút

Tin cùng loại