HAI LOÀI MỚI CỦA BEGONIA L. (BEGONIACEAE) TỪ MIỀN TRUNG VIỆT NAM

          Từ nghiên cứu của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa Học và Công nghệ Việt Nam, Viện thực vật Kunming Trung Quốc, Viện Khoa học Miền trung và Trung tâm nghiên cứu Khoa học và thực hành Thủ Đầu Một có tiến hành nghiên cứu và ghi nhận mới 2 loài trong họ Begonaceae của chi Begonia.

          Chi Begonia có khoảng hơn 140 loài, phân bố chủ yếu ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên thế giới, 150 loài ở châu phi, hơn 600 loài ở trung và Nam Mỹ hơn 600 loài ở Châu Á; 173 loại ở Trung Quốc. Ở Việt Nam có 72 loài trong chi này đã được ghi nhận.

          Hai loài Begonnia phân bố mới từ miền trung Việt Nam, Begonnia bachmaensisB.saolaensis được mô tả và minh họa Begonnia bachmaensis loài này gần với loài B. bonsiana và nó không giồng bất kỳ các đực điểm nào của loài B. bonsiana. Loài Begonia saolaensis loài này gần loài B. rubrosetosaBegonia sect. Petermannia.


Ảnh 1. Begonia bachmaensis Y.M. Shui & T.T.D. Pham sp. nov. A. Dạng sống; B. Cành có hoa; C. Mặt trên của lá; D. Mặt dưới của lá; E. Cụm hoa; F. Cụm hoa cái; G. Bộ nhị; H. Hoa cái; I. Quả cắt ngàng; Người chụp: Nguyễn Thị Thành Đạt


Ảnh 2.
Begonia saolaensis Y.M. Shui, T.A. Le & C.T. Vu sp. nov. A. Dạng sống; B. Cành mang hoa; C. Cụm hoa; D. Cụm hoa đực; E. Cụm hoa cái; F. Chùm quả; G. Quả cắt ngang. Người chụp: Lê Tuấn Anh

Tin bài: TS. Vũ Tiến Chính - Phòng Quản lý Bộ sưu tập mẫu vật
Xử lý tin: Phòng Truyền thông và Giáo dục Cộng đồng
Trích dẫn: https://www.biotaxa.org/Phytotaxa/article/view/phytotaxa.411.1.5

Tin cùng loại