GHI NHẬN BỔ SUNG 20 LOÀI THÚ MỚI CHO TỈNH QUẢNG NAM

Miền trung dãy Trường Sơn là một trong những khu vực có diện tích rừng lớn nhất Đông Nam Á. Trong đó, tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên – Huế đóng vị trí quan trọng trong hành lang đa dạng sinh học Đông Dương. Tuy nhiên, thông tin về đa dạng thành phần các loài thú nhỏ ở khu vực trên và đặc biệt là tỉnh Quảng Nam còn ít được nghiên cứu.

Để góp phần bổ sung cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học, góp phần thiết thực cho các định hướng bảo vệ rừng đặc dụng và phát triển bền vững, nghiên cứu về Đa dạng thành phần các loài thú nhỏ đã được tiến hành tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh và Khu bảo tồn thiên nhiên Sao La (Quảng Nam) trong trong giai đoạn 2008-2019. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên sự hợp tác giữa các nhà khoa học đến từ nhiều cơ quan trong nước và ngoài nước, bao gồm: Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật (Viện Hàn lâm KHCNVN); trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia HN); trường Đại học Nông lâm (Đại học Huế); trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga (Bộ Quốc phòng); Đại học Tokyo, Đại học Kyoto, Đại học Nông nghiệp và Thú Y Ohibiro (Nhật Bản); Viện động vật (Viện Hàn lâm khoa học Nga) và Bảo tàng Động vật  (Đại học Quốc gia Moskva).

Kết quả nghiên cứu đã đưa ra thành phần các loài thú nhỏ ghi nhận được tại Khu BTTN Sông Thanh và Khu BTTN Sao La gồm 78 loài thuộc 15 họ, 6 bộ (Nhiều răng, Cánh da, Chuột chù, Chuột nhím, Dơi, Gặm nhấm). Trong đó, Khu BTTN Sông Thanh ghi nhận được 57 loài, khu BTTN Sao La ghi nhận được 39 loài. Đáng chú ý, kết quả này đã bổ sung thêm 20 loài thú mới cho khu hệ thú tỉnh Quảng Nam.  Trong số các loài thú nhỏ ghi nhận được, có 4 loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam (2007) là Cầy bay Galeopterus variegatus (EN, nguy cấp), Sóc bay lớn Ratufa bicolor (VU, sắp nguy cấp), Sóc bay đen trắng Hylopetes alboniger (VU, sắp nguy cấp) và Sóc bay trâu Petaurista philippensis (VU, sắp nguy cấp). Đồng thời, nghiên cứu cũng tạo cơ sở cho việc xác định vùng phân bố của các loài Đồi (Hylomys spp.), Chuột chù nước miền nam (Chimarrogale varrennei), Chuột chù zaitse (Crocidura zaitsevi) và Chuột chũi răng nhỏ (Euroscaptor parvidens).


Sóc bay đen trắng Hylopetes alboniger (Ảnh: Tu et al., 2019)

Tin bài: Bùi Tuấn Hải - Phòng Bảo tồn thiên nhiên

Link bài báo: https://www.researchgate.net/publication/337342307_Small_mammals_of_the_Song_Thanh_and_Saola_Quang_Nam_Nature_Reserves_central_Vietnam

Tin cùng loại