ĐÁNH GIÁ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TỚI CHỦNG NẤM GÂY BỆNH  - Batrachochytrium salamandrivorans TRÊN QUẦN THỂ CÁC LOÀI CÁ CÓC

Sự suy giảm số lượng các loài lưỡng cư ngoài tự nhiên hiên nay đã trở thành biểu tượng của khủng hoảng đa dạng sinh học trên toàn cầu, và nguyên nhân chủ yếu được xác định là do các dịch bệnh truyền nhiễm. Theo ước tính thì bệnh truyền nhiễm là nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm nhanh chóng hoặc tuyệt chủng của ít nhất khoảng 200 loài lưỡng cư, mặc dù những tính toán này chưa thật đầy đủ. Chủng nấm gây bệnh mới được phát hiện có tên khoa học là Batrachochytrium salamandrivorans, là nguyên nhân chính làm cho các quần thể cá cóc ở châu Âu bên bờ tuyệt chủng, và nó cũng đang đe dọa nghiêm trọng đến sự đa dạng của các loài lưỡng cư trên toàn cầu.

Loài cá cóc Việt Nam – Tylototriton vietnamensis trong môi trường sống ngoài tự nhiên

Việc xác định các loài vật chủ mới và khu vực dễ bị mầm bệnh nấm gây bệnh xâm nhập là rất quan trọng để đánh giá và đưa ra khuyến cáo sớm những rủi ro mà nó gây ra. Nhóm nghiên cứu Phòng Bảo tồn thiên nhiên thuộc Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam kết hợp với nhóm nghiên cứu Trường Đại học Ghent, Vương quốc Bỉ đã phát hiện được sự khác biệt giữa mầm bệnh ở các loài vật chủ bản địa và môi trường sống của nó ảnh hưởng đến quá trình xuất hiện và xâm nhập của các chủng nấm B. salamandrivorans trên các vật chủ mới.

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy các yếu tố môi trường sống trong phạm vi phân bố tự nhiên của các loài vật chủ là không đồng nhất và mầm bệnh xâm nhập gây bệnh có sự chồng chéo các quần thể vật chủ bản địa và vật chủ mới. Kết quả này đã chứng minh chủng nấm gây bệnh B. salamandrivorans đã xuất hiện trên nhiều loài vật và trong các điều kiện môi trường chủ khác nhau.

Nghiên cứu được tài trợ bởi Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia Nafosted tài trợ, trong đề tài hợp tác song phương Việt Bỉ (Nafosted - FWO) do TS. Nguyễn Thiên Tạo làm chủ nhiệm.

Chi tiết bài báo được đăng tải trên tạp chí Diversity and Distributions Tập 24, số 12 trang 1788-1801.

Tin: Nguyễn Thiên Tạo

Phòng Bảo tồn thiên nhiên, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại