CÔNG BỐ 3 LOÀI CÔN TRÙNG MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC HỌ BỌ XÍT LƯỚI - TINGIDAE

Các nhà côn trùng học của Bảo tàng Lịch sử tự nhiên, Paris, Cộng hòa Pháp và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã phát hiện và công bố 3 loài mới cho khoa học thuộc họ Bọ xít lưới - Tingidae, Bộ Himeptera. 

Cho đến nay, họ côn trùng này có khoảng 550 loài đã được biết đến trên toàn thế giới. Trong đó, Việt Nam ghi nhận 56 loài, thuộc 26 giống, họ Bọ xít lưới - Tingidae, Bộ Himeptera được ghi nhận ở Việt Nam. Ba loài mới cho khoa học được đặt tên khoa học là: Nectocader vietnamensis, Cetiothucha constanti  và Oncophysa hae.

Loài Nectocader vietnamensis thuộc giống Nectocader, được xây dựng bởi loài N. gounellei, loài N. vietnamensis là loài thứ 2 của giống này.

Loài Cetiothucha constanti có hình thái giống với loài C. physalia, loài Cetiothucha physalia được biết đến ở Sabah và Sarawak.

Loài Oncophysa hae có một số đặc điểm hình thái của 2 giống loài OncophysaCysteochila.

          Bài báo này đã xây dựng khóa định loại của tất cả các loài thuộc 3 giống: Nectocader, Cetiothucha Oncophysa .

          Mô tả chi tiết của các loài được đăng tải trên Tạp chí Zootaxa 4387 (3): 591–600.

Tin: Phạm Hồng Thái - Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

 

Hình ảnh loài mới

Hình 1. Hình thái loài Nectocader vietnamensis nhìn từ mặt lưng (thước đo: 1 mm).

Hình 2. Hình thái loài Nectocader vietnamensis nhìn từ mặt bên (thước đo: 1 mm).

Hình 3. Hình thái loài Cetiothucha constanti nhìn từ mặt lưng (thước đo 1 mm).

Hình 4. Hình thái loài Cetiothucha constanti nhìn từ mặt bên (thước đo 1 mm).

 

Hình 5. Hình thái loài Oncophysa hae nhìn từ mặt lưng (thước đo 1 mm).

Hình 6. Hình thái loài Oncophysa hae nhìn từ mặt bên (thước đo 1 mm).

 

Tin cùng loại