Tin tức

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016
Hòa chung không khí mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 thành công tốt đẹp, mừng xuân Bính Thân 2016, sáng ngày 02 tháng 2 năm 2016, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và đề ra phương hướng hoạt động năm...
HỘI NGHỊ KHOA HỌC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ CƠ SỞ BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM HỘI NGHỊ KHOA HỌC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ CƠ SỞ BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM
Sáng ngày 29/01/2016, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu và đánh giá tiến độ các đề tài, nhiệm vụ cấp cơ sở, nhiệm vụ Chính phủ giao và đề tài hỗ trợ cán bộ trẻ của Bảo tàng năm 2015. Đây là một hoạt động thường niên của Bảo tàng nhằm đánh giá kết quả hoạt động khoa học cấp cơ sở và các nhiệm vụ của...
HỘI THẢO QUỐC TẾ  ĐA DẠNG SINH HỌC NHƯ LÀ MỘT TÀI NGUYÊN KINH TẾ - KHAI THÁC SÁNG TẠO CHO KHOA HỌC VÀ XÃ HỘI (BIORES) HỘI THẢO QUỐC TẾ ĐA DẠNG SINH HỌC NHƯ LÀ MỘT TÀI NGUYÊN KINH TẾ - KHAI THÁC SÁNG TẠO CHO KHOA HỌC VÀ XÃ HỘI (BIORES)
Ngày 14 tháng 01 năm 2016, tại Phòng họp tòa nhà Trung tâm Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã diễn ra Hội thảo “Đa dạng sinh học như là một tài nguyên kinh tế - Khai thác sáng tạo cho khoa học và xã hội (BIORES)” – Biodiversity as an Economic Resource – Innovative Exploitation for Science and Society (BIORES)” do Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (TNVN) và Bảo...
BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP PHÒNG THUỘC BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP PHÒNG THUỘC BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM
Sáng ngày 04 tháng 1 năm 2016, tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ vào vị trí quản lý cấp phòng thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt...
GẶP MẶT CỰU QUÂN NHÂN KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM ( 22/12/1944-22/12/2015)  26 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (19/12/1989-19/12/2015) GẶP MẶT CỰU QUÂN NHÂN KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM ( 22/12/1944-22/12/2015) 26 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (19/12/1989-19/12/2015)
Nhân kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944- 22/12/2015 và 26 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (19/12/1989-19/12/2015), sáng ngày 18/12/2015 Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí đã tham gia quân ngũ hiện đang công tác tại Bảo...
ĐOÀN CÁN BỘ CẤP CAO  THĂM BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM ĐOÀN CÁN BỘ CẤP CAO THĂM BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM
Nhân chuyến công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chiều ngày 27 tháng 11 năm 2015, đoàn cán bộ cấp cao của tỉnh Đắk Nông và Bộ Ngoại giao đã đến tham Bảo tàng Thiên nhiên Viêt Nam....
ĐOÀN CÁN BỘ VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC CỘNG HÒA SÉC THAM BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM ĐOÀN CÁN BỘ VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC CỘNG HÒA SÉC THAM BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM
Nhân chuyến công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chiều ngày 17 tháng 11 năm 2015, đoàn cán bộ cao cấp Viện Hàn lâm Khoa học Cộng hòa Séc do GS. Jiro Drahos, Chủ tịch Viện, dẫn đầu đã đến thăm Bảo tàng Thiên nhiên Việt...