PHÁT HIỆN LOÀI THỰC VẬT MỚI Ở VƯỜN QUỐC GIA VŨ QUANG, VIỆT NAM

Trong quá trình nghiên cứu tính đa dạng của chi Mộc hương (Aristolochia) ở Việt Nam, các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Hạ Long; và Vườn quốc gia Vũ Quang đã phát hiện và mô tả loài thực vật mới tại VQG Vũ Quang, Hà Tĩnh, có tên khoa học là Aristolochia vuquangensis T.V.Do, (Aristolochiaceae).

Loài mới Aristolochia vuquangensis có đặc điểm hình thái lá và bao hoa tương tự với loài A. wardiana A. forrestiana, nhưng có thể dễ dàng phân biệt với hai loài kể trên do bên ngoài bao hoa có lông màu nâu, gốc bao hoa hình trứng thuôn, dài 1.1-1.5 cm, 3 thùy bao hoa không đều nhau, thùy giữa cuộn lại và lớn hơn 2 thùy bên, bao hoa lõm ở dưới; phần dưới bên trong bao hoa có nhiều lông dính. Loài mới này được đặt trong phân chi Siphisia.

Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí chuyên ngành Phytotaxa 500(1): 37-44 (2021).

Ảnh: Hình thái chung của Aristolochia vuquangensis (Đỗ Văn Trường)

Nguồn tin: Đỗ Văn Trường, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại