PHÁT HIỆN LOÀI THỰC VẬT MỚI HỌ MỘC HƯƠNG Ở MIỀN NAM VIỆT NAM

Trong quá trình nghiên cứu tính đa dạng của chi Mộc hương (Aristolochia) ở Việt Nam, các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Sinh thái học Miền Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, và Đại học Quốc gia Hà Nội đã phát hiện và mô tả loài thực vật mới tại VQG Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận, miền Nam Việt Nam, có tên khoa học là Aristolochia thotteaeformis T.V.Do & Luu (Aristolochiaceae). Loài mới khác biệt với tất cả các loài Aristolochia đã ghi nhận ở Việt Nam trước đó do có dạng sống là thân bụi đứng và các nhánh non hình chữ chi.

Do loài mới có đặc điểm hình thái như: môi bao hoa chỉ có 1 thùy, cột nhị nhụy có 6 thùy ở đỉnh, và hoa có cuống giữa bầu và gốc bao hoa, nên loài mới Aristolochia thotteaeformis được đặt trong nhóm Aristolochia subgenus Aristolochia section Diplolobus subsection Podanthemum.

Về mặt hình thái, loài Aristolochia thotteaeformis gần giống với 2 loài: A. philippinensis A. humilis do có phần gốc cuống lá hình nêm đến gần tròn, bao hoa thẳng, phần gốc bao hoa hình trứng hay trứng ellip. Tuy nhiên, loài Aristolochia thotteaeformis có thể được phân biệt với 2 loài kể trên bởi một số đặc điểm hình thái của nhánh non, lá, cuống lá, trục cụm hoa, lá bắc, bao hoa, môi bao hoa, và hạt.

Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí chuyên ngành Phytotaxa 547(2): 167-176.

Ảnh: Hình thái chung của Aristolochia thotteaeformis (Ảnh Đỗ Văn Trường)

Nguồn tin: Đỗ Văn Trường, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

 

 

Tin cùng loại