MỘT LOÀI MỚI FARGESIA SAPAENSIS (POACEAE, BAMBUSOIDEAE) ĐƯỢC GHI NHẬN TỪ LÀO CAI VIỆT NAM

Thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu đa dạng họ Tre ở Việt Nam, nhóm các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Vườn thực vật Hoa Nam, Viện Hàn lâm Khoa học  Trung Quốc tim ra loài mới cho khoa học Fargesia sapaensis (Poaceae, Bambusoideae) từ Việt Nam.

Fargesia sapaensis , một loài mới từ Lào Cai, Việt Nam, được mô tả và minh họa. loài này gần với loài F. dracocephalaF. fansipanensis khác  trước đây chủ yếu ở phần bổ sung giữa thân của nó gồm 3–7 nhánh tại mỗi nút, không có nhiều lá của vỏ thân, 2‒6 hoa bông hoa trên mỗi nhánh,

Fargesia sapaensis A: Sinh tháiB:  Nhánhn của thânC: Cành lá. D: Chồi thân.—E: Bẹ moF: RễG: Hoa

Nguồn tin: Vũ Tiến Chính, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại