HỆ THỐNG PHÁT SINH LOÀI, ĐỊA LÝ SINH HỌC VÀ SỰ TIẾN HOÁ CÁC ĐẶC TÍNH TRONG HỌ HYPODEMATIACEAE

Trước đây, khi phát sinh loài phân tử chưa phát triển, hai chi dương xỉ HypodematiumLeucostegia được xếp vào họ Dryopteridaceae và Davalliaceae, tương ứng. Tuy nhiên, các nghiên cứu phân tử gần đây đã xác nhận hai chi này thuộc họ Hypodematiaceae, nhưng mối quan hệ trong mỗi chi không rõ ràng. Trong nghiên cứu này, chúng tôi thực hiện phân tích phát sinh loài dựa trên dữ liệu sinh học phân tử từ sáu vùng gen lục lạp (atpB, atpB-rbcL, matK, rbcL, rps4 & rps4-trnS và trnL & trnL-F) của 165 mẫu đại diện cho 31 loài thuộc hai chi HypodematiumLeucostegia của họ Hypodematiaceae và 26 mẫu đại diện nhóm ngoài gồm các đại diện của các họ Cystopteridaceae, Didymochlaenaceae, Dryopteridaceae, Davalliaceae, Oleandraceae, và Woodsiaceae. Kết quả của chúng tôi chứng minh họ Hypodematiaceae đơn ngành và xác định chỉ bao gồm Hypodematium Leucostegia. Nhánh này có quan hệ gần gũi với những loài còn lại trong eupolypods I. Nghiên cứu của chúng tôi đã phân loại Leucostegia thành hai nhóm. Trong khi Hypodematium phân loại thành bảy nhóm. Hypodematiaceae có nguồn gốc Đông á và có niên đại cuối Jurassic-đầu Cretaceous. Các nhánh hiện nay của Hypodematium có nguồn gốc từ Đông á và tiếp sau đó là châu Phi, khu vực Ấn Độ, Madagasca và Nam Á. Leucostegia có nguồn gốc từ Đông Á hoặc Đông Nam Á.

Hình 1. Một phần cây phát sinh (ML) loài của họ Hypodematiaceae và các nhóm ngoài dựa trên 6 vùng gen lục lạp (atpB, atpB-rbcL, matK, rbcL, rps4 & rps4-trnS trnL & trnL-F)

Hình 2. Đại diện của chi Hypodematium

Công bố trên tạp chí: Molecular Phylogenetics and Evolution, 2021

Nguồn tin: Lữ Thị Ngân, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại