TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐỔI TÊN, HỢP NHẤT, THÀNH LẬP TRUNG TÂM VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

Thực hiện Công văn số 520/VHL-TCCB ngày 22/3/2022 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc kiện toàn tổ chức của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Sáng ngày 10/5/2022, tại phòng họp Bảo tàng, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (TNVN) đã tổ chức công bố Quyết định đổi tên, hợp nhất, thành lập các đơn vị và bổ nhiệm có thời hạn cán bộ giữ chức vụ Lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Bảo tàng TNVN.

PGS. TS. Nguyễn Trung Minh, Tổng Giám đốc Bảo tàng TNVN, Chủ trì buổi lễ. Tham dự có Ban Tổng Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn, Chi đoàn thanh niên, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên của Bảo tàng TNVN.

Quyết định đổi tên, hợp nhất, thành lập đơn vị, cử cán bộ kiêm nhiệm và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Bảo tàng TNVN như sau:

- Bổ nhiệm ThS. CV. Hoàng Thị Nga, Phó trưởng phòng Quản lý Tổng hợp giữ chức vụ Phụ trách Phòng Quản lý Tổng hợp (từ ngày 01/02/2022).

- Đổi tên phòng Truyền thông và Giáo dục cộng đồng thành “Phòng Trưng bày, Truyền thông và Giáo dục cộng đồng”.

PGS.TS. NCVCC. Vũ Văn Liên, Nghiên cứu viên cao cấp, Phó Tổng Giám đốc Bảo tàng TNVN kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng; ThS. NCV. Vũ Thị Thu Hiền giữ chức vụ Phó Trưởng phòng.

- Đổi tên phòng Chế tác mẫu vật và Thiết kế trưng bày thành “Trung tâm Chế tác mẫu vật và Thiết kế trưng bày”.

PGS.TS. NCVCC. Phan Kế Long, Phó Tổng Giám đốc Bảo tàng TNVN kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm; ThS. NCV. Nguyễn Thị Thu Hường giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm.

- Hợp nhất phòng Sinh học, phòng Bảo tồn thiên nhiên và phòng Phân loại học thực nghiệm và Đa dạng nguồn gen thành “Trung tâm Nghiên cứu Khoa học sự sống”.

TS. NCVC. Nguyễn Quốc Bình giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm; PGS.TS. NCVCC. Phạm Đình Sắc giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm; TS. NCVC. Lưu Đàm Ngọc Anh giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm.

- Hợp nhất phòng Quản lý Bộ sưu tập mẫu vật và Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ động, thực vật thành “Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ động, thực vật”.

PGS.TS. NCVC. Vũ Tiến Chính giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm; ThS. CVC. Hoàng Thị Nga kiêm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm.

- Hợp nhất phòng Địa chất và phòng Địa lý, Thổ nhưỡng và Môi trường thành “Trung tâm Nghiên cứu khoa học trái đất”.

PGS.TS. NCVCC. Nguyễn Trung Minh, Tổng Giám đốc Bảo tàng TNVN kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm; TS. NCVC. Nguyễn Thanh Tuấn giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm; ThS. NCVC. Nguyễn Thị Dung giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm.

- Thành lập “Trung tâm Phân tích, Giám định mẫu mật và hiện vật”.

PGS.TS. NCVCC. Nguyễn Trung Minh, Tổng Giám đốc Bảo tàng BTTNVN kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm.

- Thành lập “Trung tâm Môi trường Sinh địa hoá”.

PGS.TS. NCVCC. Phạm Hồng Thái, Phó Tổng Giám đốc Bảo tàng TNVN kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm.

Các Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/5/2022./.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

 

Tin và ảnh: Phòng Truyền thông và Giáo dục Cộng đồng

Tin cùng loại