THÔNG BÁO HỘI THẢO QUY HOẠCH HỆ THỐNG BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM, 2019

THÔNG BÁO HỘI THẢO QUY HOẠCH HỆ THỐNG BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM, 2019

Tháng 5-2019

           Kính gửi:   - Các Bảo tàng

                              - Các vườn Quốc gia

                              - Các nhà khoa học

          Để chuẩn bị cho việc xây dựng Quy hoạch Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên trong giai đoạn tới, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tổ chức hội thảo góp ý "Xây dựng Quy hoạch Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2050",  Ban tổ chức trân trọng kính mời các quí vị tham dự hội thảo.

1. THỜI GIAN: Từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6 năm 2019.

2. ĐỊA ĐIỂM: Tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. BÁO CÁO THAM LUẬN

- Báo cáo tham luận về "Xây dựng Quy hoạch Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2050" hoặc báo cáo về Bảo tàng của các đơn vị.

4. ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO

Báo cáo tham luận và đăng ký tham dự của các đơn vị xin gửi cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam trước ngày 30  tháng 5 năm 2019 qua đường bưu điện và 01 bản file qua thư điện tử theo địa chỉ sau:

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, nhà A20, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ: Bà Đỗ Thị Hải, Phó Trưởng phòng Quản lý tổng hợp, Thư ký Nhiệm vụ " Quy hoạch Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên ở Việt Nam".

ĐT: 0379956150, Email: dothihai123@gmail.com

Tin cùng loại