MỘT LOÀI THỰC VẬT MỚI ĐƯỢC PHÁT HIỆN TẠI RÀO TRĂNG, KHU BẢO TỒN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Loài thực vật mới cho khoa học, Deinostigma serratum, thuộc họ Tai voi (Gesneriaceae), mới được phát hiện ở Việt Nam.

Trong chương trình nghiên cứu đa dạng thực vật và tài nguyên cây thuốc, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung (MISR), Khu bảo tồn Phong Điền, Đại học Nông Lâm Huế và Viện Thực vật học Quảng Tây, Trung Quốc đã phát hiện và mô tả một loài thực vật mới Deinostigma serratum F.Wen, L.N.Tuan & D.Dien. (Gesneriaceae), từ miền Trung Việt Nam. Tên gọi được đặt dựa trên đặc điểm thùy tràng hoa đặc biệt của nó. Kết quả nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí chuyên ngành Taiwania 67(1): 115‒118, 2022 (DOI: 10.6165/tai.2022.67.115). Mẫu chuẩn lưu ở Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Chi Deinostigma W.T.Wang & Z.Y.Li là một chi đặc hữu của Việt Nam, với 8 loài đã được công nhận. Loài Deinostigma serratum F.Wen, L.N.Tuan & D.Dien.. là loài thứ 9 trong chi này được biết đến.

D. serratum có thể dễ dàng phân biệt với tất cả các loài trong chi Deinostigma, bởi rìa răng cưa của các thùy tràng hoa. Hơn nữa, nó gần giống với D. eberhardtii ở hình thái ngoài, nhưng nó khác với đồng loại bởi phiến lá hình dạng và lề; cuống hoa ngắn hơn và kích thước tràng hoa nhỏ hơn.

Hình: Deinostigma serratum ngoài tự nhiên (Ảnh chụp: Đinh Diễn)

Nguồn tin: Lê Tuấn Anh, Viện nghiên cứu Khoa học miền Trung, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại