DANH PHÁP MỚI HYPODEMATIUM CHRYSOLEPIS TỪ CHÂU PHI VÀ LOÀI MỚI H. EGLANDULOSUM TỪ CHÂU Á (HYPODEMATIACEAE)

Loài dương xỉ mới, Hypodematium eglandulosum được mô tả và vẽ hình từ Nam Á và Đông Nam Á. Loài mới này phân biệt với các loài gần gũi bởi cấu tạo lông, lá xẻ lông chim 3 lần và cuống nhiều lông dạng hình kim hoặc nhẵn bóng. Trước đây, loài Aspidium chrysolepis được coi là tên đồng danh của H. crenatum nhưng cần được xác định lại là loài riêng biệt.

Loài mới

1. Hypodematium eglandulosum X.P.Fan, Liang Zhang & Li Bing Zhang

Loài mới này giống nhất với loài H. squamuloso-pilosum Ching (1977: 465) nhưng khác nhau là loài mới có lông hình kim bao bọc toàn bộ lá nhưng rải rác ở cuống trong khi loài còn lại có cả tuyến và lông và cuống thì dày đặc lông.

Mẫu chuẩn:—TRUNG QUỐC. Tỉnh Qúy Châu: Zhijin, Niuchang, 20 tháng 8, 2017, Li-Bing Zhang, Yi-Fan Duan & M. Kropf 9661 (holotype CDBI!).

Hình 1. Loài mới Hypodematium eglandulosum

2. Danh pháp mới Hypodematium chrysolepis (Fée) X.P. Fan & Li Bing Zhang

Basionym: Aspidium chrysolepis Fée

Type:—CAPE VERDE. Weeb s.n. (RB-00543196!)

Loài này thì giống với Hypodematium crenatum (Forsskål 1775: 185) Kuhn & Decken (1879: 37) lá hình trứng ngũ giác, kép lông chim bốn lần nhưng khác với loài sau bởi cuống nhiều lông và tuyến hình kim, thùy lá xẻ rõ rệt và nhỏ hơn (1–2 × 1–2 mm).

Hình 2. Hypodematium chrysolepis (Fée) X.P. Fan & Li Bing Zhang

Nguồn trích dẫn tài liệu: Xue-Ping Fan,Lữ Thị Ngân,Liang Zhang,Li-Bing Zhang. Hypodematium chrysolepis comb. Nov. From Africa and H. Eglandulosum sp. Nov. From Asia (Hypodematiaceae). PHYTOTAXA, 2 (524), 99-106, 2021, ISSN: 11793155.

Nguồn tin: Lữ Thị Ngân, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại