BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM HƯỞNG ỨNG NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI, NGÀY KHÍ TƯỢNG THẾ GIỚI, CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2023

Ngày Nước thế giới 22/3/2023 được Liên hợp quốc phát động ̣ với chủ đề là “Accelerating Change” - “Thúc đẩy sự thay đổi”, chủ đề nhấn mạnh vai trò của nước trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống và là nền tảng, cốt lõi cho sự phát triển bền vững ở mỗi quốc gia; đồng thời hướng đến giải quyết cuộc khủng hoảng về nước và vệ sinh môi trường trên toàn cầu. Qua đó, kêu gọi cộng đồng cùng thực hiện các chương trình hành động bảo vệ tài nguyên nước để tạo ra sự khác biệt bằng cách thay đổi cách thức sử dụng, khai thác và quản lý nước trong cuộc sống hàng ngày.

Ngày Khí tượng thế giới 23/3/2023 đươc Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề “The Future of Weather, Climate and Water across Generations” - chủ đề tuyên truyền của Việt Nam là: “Thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho hôm nay và mai sau”. Thông điệp này khẳng định giá trị của thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước đối với xã hội đồng thời nâng cao trách nhiệm và vai trò của mỗi một cá nhân trên thế giới nhằm chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tác động suy thoái môi trường. Đây cũng là dịp tôn vinh những đóng góp của các cơ quan khí tượng thủy văn trên khắp thế giới đối với việc bảo vệ tính mạng và tài sản của con người trước tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu.

Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2023 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề “The Biggest Hour for Earth” - “Thời khắc quan trọng cho Trái đất”. Thông điệp nhằm nhấn mạnh đây là thời điểm chúng ta cần thay đổi và thúc đẩy mạnh mẽ hơn để đảm bảo các mục tiêu toàn cầu về đa dạng sinh học; kêu gọi toàn thể cá nhân, cộng đồng cùng hành động để thích nghi và thay đổi tiến trình biến đổi khí hậu, hướng tới phục hồi thiên nhiên và đa dạng sinh học trong thập kỷ này, đồng thời chống lại tình trạng suy giảm môi trường sống. Đây là điều kiện tiên quyết để tăng cường sức khỏe, sự phong phú của các loài, quần thể và hệ sinh thái. Đồng thời, đây cũng là thời điểm thực hiện hóa các mục tiêu của Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp quốc lần thứ 27 (COP27), sử dụng năng lượng bền vững và hướng tới tương lai 100% năng lượng tái tạo.

Để hưởng hứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023. Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã tuyên truyền, phổ biến về giá trị của nước, thời tiết và khí hậu, công tác dự báo và cảnh báo phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên và môi trường tới toàn thể cán bộ Viên chức trong Bảo tàng.

Tin: Phòng Trưng bày, Truyền thông và GDCĐ

Tin cùng loại