Trung tâm Chế tác vật mẫu và Thiết kế trưng bày

Giám đốc: PGS. TS. NCVCC. Phan Kế Long
           Điện thoại CQ: 024.62975740
           Email: pklong@vnmn.vast.vn
 
Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Thị Thu Hường
           Điện thoại CQ: 024.37915269
           Email: thuhuong@vnmn.vast.vn
 
Chức năng
      Thực hiện công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ hiện đại; tư vấn và dịch vụ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực xử lý, chế tác, phục chế, bảo quản và thiết kế trưng bày mẫu vật, hợp tác quốc tế và đào tạo cán bộ phục vụ nhu cầu phát triển của Bảo tàng TNVN và Hệ thống Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam.
 
Nhiệm vụ
- Đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, đề án nghiên cứu ứng dụng phương pháp mới, hiện đại trong xử lý, chế tác, phục chế và thiết kế mẫu vật trưng bày.

- Tham gia nghiên cứu xây dựng kịch bản và thiết kế các phương án trưng bày theo chủ đề.

- Tư vấn và dịch vụ kỹ thuật cho các đơn vị, cá nhân trong các lĩnh vực xử lý, chế tác, phục chế, bảo quản và thiết kế mẫu vật trưng bày.

- Tham gia thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực liên quan.

- Thực hiện đào tạo cán bộ trong lĩnh vực xử lý, chế tác, phục chế, bảo quản và thiết kế mẫu vật trưng bày.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam giao.

DANH SÁCH CÁN BỘ:

TT

 

Họ tên

Chuyên môn

Điện thoại

Email

 

1

 

PGS. TS. NCVCC. Phan Kế Long

 

Ký sinh trùng

 

024.62975740

 

pklong@vnmn.vast.vn
pklong@yahoo.com

 

2

 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hường

 

Chế tác mẫu vật

 

024.37915269

 

thuhuong@vnmn.vast.vn
thuhuongtntv@gmail.com

 

3

 


KS. Nguyễn Anh Tuấn           

 


Bảo tàng viên

 


024.37915269

 

anhtuan@vnmn.vast.vn
nguyenanhtuan.hd83@gmail.com

 

4

 

CN. Phùng Quốc Khánh

Họa sĩ điêu khắc

024.37915269

 

khanhart@vmnm.vast.vn
khanh_art@yahoo.com

 

5

 

KS. Phạm Văn Sáng

 

Chế tác mẫu vật

024.37915269

 

pvsang@vnmn.vast.vn
sangpham18@yahoo.com
phamsangbttnvn@gmail.com

 

6

 

CN. Ngô Mạnh Cường

Chế tác mẫu vật

024.37915269

 

nmcuong@vnmn.vast.vn
cuongngobt@gmail.com

 
7   CN. Nguyễn Quốc Huy   Động vật học   024.37915269   huynguyen17295@gmail.com
  huynq@vnmn.vast.vn
 

Tin cùng loại