VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MIỀN TRUNG

Viện trưởng: PGS.TS.NCVCC. Phạm Hồng Thái

Điện thoại: 02343.599.739

Email: phthai@misr.vast.vn

Phó Viện trưởng: ThS. Hoàng Ngọc Lin

Điện thoại: 02343.628.360

Email: hnlin@misr.vast.vn

Tổ trưởng tổ Hành chính Tổng hợp: CN. Trần Thị Thiên An

Điện thoại: 02343.548.435,

Email: tttan@misr.vast.vn

Chức năng:

Nghiên cứu cơ bản, sưu tầm, lưu giữ, giám định và trưng bày về địa chất và sinh vật; nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu phát triển công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng thuộc các lĩnh vực: Công nghệ sinh học, công nghệ hóa học, địa lý, địa chất, môi trường, nông lâm nghiệp, tài nguyên thiên nhiên.

- Nghiên cứu, điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu, đánh giá tổng hợp các nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên và môi trường (tài nguyên sinh học, vùng ven biển, đầm phá, lưu vực sông, vùng đất ngập nước, ven bờ, khí hậu, năng lượng) làm cơ sở khoa học cho việc lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các tỉnh Duyên hải miền Trung.

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, thích nghi với biến đổi khí hậu (mực nước biển dâng, lũ lụt, xói lở, lũ quét, bồi lấp cửa biển, sóng thần).

- Tư vấn trong xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; phân tích hóa học; sinh học; môi trường.

- Nghiên cứu, sưu tầm, tiếp nhận, lưu giữ, bảo quản mẫu vật, hiện vật và tổ chức trưng bày, triển lãm, phổ biến kiến thức và giáo dục cộng đồng về các giá trị tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam.

- Hỗ trợ địa phương trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, nhất là nhân lực có trình độ cao.

- Đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực chuyên môn trên.

- Hợp tác quốc tế với các tổ chức và cá nhân để thực hiện nhiệm vụ của Viện.

- Dịch vụ khoa học và công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam giao.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên môn

Email, Điện thoại

 

1. Biên chế

 

1

PGS.TS.NCVCC Phạm Hồng Thái

Viện trưởng

Côn trùng học

phthai@misr.vast.vn

ĐT: 0234.3599.739

 

2

Th.S Hoàng Ngọc Lin

Phó viện trưởng

Địa lý Tài nguyên và Môi trường

hnlin@misr.vast.vn

ĐT: 0234.3628.360

 

3

CN. Trần Thị Thiên An

Tổ trưởng Tổ Hành chính

Kế toán, Quản trị kinh doanh

tttan@misr.vast.vn

ĐT: 0234.3548435

 

4

CN. Phạm Văn Tấn

Phụ trách Kế toán

Kế toán

pvtan@misr.vast.vn

ĐT: 02343.627.170

 

5

GS.TS.NCVCC Phạm Việt Cường

 

Công nghệ sinh học

phamvc1965@gmail.com

ĐT: 0243.7918203

 

6

TS.NCVC Lê Cảnh Việt Cường

 

Hóa hữu cơ

lcvcuong@misr.vast.vn

ĐT: 0234.523339

 

7

TS. Phạm Thị Thúy Hoài

 

Vi sinh vật

ptthoai@misr.vast.vn

ĐT: 0915.363.678

 

8

TS.NCVC Nguyễn Khoa Hiền

 

Hóa lý thuyết và hóa lý

nkhien@misr.vast.vn

ĐT: 0234.523339

 

9

TS.NCVC Trương Thị Cát Tường

 

Hệ thống nông nghiệp bền vững

ttctuong@misr.vast.vn

ĐT: 0234.523339

 

10

TS. Trần Thị Hồng

 

Công nghệ sinh học

tthong@misr.vast.vn

ĐT: 0243.7918203

 

11

Th.S Trịnh Thị Giao Châu

 

Địa chất

ttgchau@misr.vast.vn

ĐT: 02343.627.170

 

12

Th.S Hoàng Thị Bình Minh

 

Địa lý

hoangtbinhminh@misr.vast.vn

ĐT: 0234.523339

 

13

Th.S Phan Thị Diễm Trân

 

Hóa phân tích

ptdtran@misr.vast.vn

ĐT: 0234.523339

 

14

Th.S Trần Phương Hà

 

Khoa học Môi trường

tpha@misr.vast.vn

ĐT: 0234.523339

 

15

Ths.NCS Tôn Thất Hữu Đạt

 

Công nghệ sinh học

tthdat@misr.vast.vn

ĐT: 0234.523339

 

16

Ths.NCS Vũ Thị Thanh Tâm

 

Di truyền, giống và sinh sản động vật

vttam@misr.vast.vn

ĐT: 0234.523339

 

17

Th.S Lê Tuấn Anh

 

Thực vật học

ltanh@misr.vast.vn

ĐT: 0917.898.345

 

18

Th.S Trần Thị Kim Dung

 

Sinh học

ttkdung@misr.vast.vn

ĐT: 0243.7918203

 

2. Hợp đồng NĐ68/2000

 

1

Nguyễn Trọng Cường

 

Lái xe

ĐT: 0234.523339

 

2

Trần Thị Hưng Bình

 

Tạp vụ

ĐT: 0234.523339

 

3

Phan Sơn Lịch

 

Bảo vệ

ĐT: 0234.523339

 

4

Lê Tuấn Anh

 

Bảo vệ

ĐT: 0905.131.713

 

3. Hợp đồng sự nghiệp

 

1

CN. Trần Thị Bích Ngọc

 

Văn thư

vanthu@misr.vast.vn

ĐT: 0234.523339

 

2

CN. Nguyễn Đắc Hoàng Long

 

Khoa học Môi trường

longnguyen12121996@gmail.com

ĐT: 0234.523339

 

3

CN. Nguyễn Thị Thu Thảo

 

Công nghệ sinh học

ĐT: 0234.523339

 

Link truy cập: http://misr.ac.vn/

 

Tin cùng loại