TRUNG TÂM BẢO TỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VIỆT NAM VÀ CỨU HỘ ĐỘNG, THỰC VẬT

Giám đốc Trung tâm: PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Trung Minh

                               Tel: 024.37918152

                            Email: nttminh@vnmn.vast.vn

Tổ trưởng Tổ Hành chính Tổng hợp: KS. Nguyễn Văn Miên

                                                        Tel: 0946073290

                                                    Email: miennguyen8688@gmail.com

Chức năng:

-       Nghiên cứu về tài nguyên thiên nhiên (môi trường, sinh vật và địa chất);

-       Bảo tồn, cứu hộ và phát triển các loài động, thực vật nói chung và đặc biệt là các loài quý hiếm bị đe dọa nguy cấp ở Việt Nam;

-       Tư vấn khoa học kỹ thuật về cứu hộ và bảo tồn động thực vật;

-       Giáo dục bảo tồn đa dạng sinh học;

-       Ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào bảo tồn, cứu hộ động, thực vật;

-       Nghiên cứu, ứng dụng và thử nghiệm các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất.

-       Hợp tác trong nước và quốc tế về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên (môi trường, sinh vật và địa chất); bảo tồn, cứu hộ và phát triển các loài động, thực vật; nghiên cứu, ứng dụng và thử nghiệm các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất.

Nhiệm vụ:

-       Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam (môi trường, sinh vật và địa chất);

-       Cứu hộ, nhân nuôi và tái thả các loài động vật, thực vật;

-       Hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức và giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ thiên nhiên, môi trường trong cộng đồng;

-       Ứng dụng và triển khai các kết quả nghiên cứu để bảo tồn và cứu hộ động, thực vật;

-       Thực hiện các đề tài, nhiệm vụ khoa học và hợp tác quốc tế;

-       Nghiên cứu, ứng dụng và thử nghiệm các kết quả nghiên cứu khoa học. công nghệ vào sản xuất;

-       Tổ chức các lớp tập huấn và đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên (môi trường, sinh vật và địa chất); bảo tồn, cứu hộ và phát triển các loài động, thực vật; nghiên cứu, ứng dụng và thử nghiệm các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất;

-       Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam giao.

 

TT

Họ tên

Chuyên môn

Tel

Email

1

PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Trung Minh

Địa chất

024.37918152

nttminh@vnmn.vast.vn

nttminh@vast.vn

2

KS. Nguyễn Văn Miên

Kỹ sư môi trường

0946073290

miennguyen8688@gmail.com

3

CN. Dương Như Quỳnh

Kế toán

024.37564614

quynh1731979@gmail.com

4

CN. Ngô Thị Nghĩa Minh

Kế toán

01683707801

minhnghia1904@gmail.com

*Cán bộ kiêm nhiệm

TT

Họ tên

Chuyên môn

Tel

Email

1 TS. NCVC. Nguyễn Quốc Bình Chuyên gia thực vật 024.22165676 binhnq@vnmn.vast.vn
binhzing@gmail.com
2 ThS. Bùi Tuấn Hải Động vật 024.37917446 tuanhai@vnmn.vast.vn
tuanhai.hus@gmail.com

Tin cùng loại