TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHIỆM KỲ 2020 – 2023

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (TNVN), sáng ngày 10/10/2023, Bảo tàng TNVN đã tổ chức cuộc họp tổng kết hoạt động Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Tại Cuộc họp tổng kết, PGS.TS. Phan Kế Long, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, đã báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Khoa học Bảo tàng TNVN nhiệm kỳ 2020 – 2023. Hội đồng Khoa học Bảo tàng TNVN nhiệm kỳ 2020 - 2023 gồm 14 thành viên, trong đó có 3 thành viên mời, 01 Chủ tịch, 02 phó chủ tịch, 01 thứ ký.

Hội đồng Khoa học nhiệm kỳ qua hoạt động bám sát Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành với tinh thần tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ; góp phần thực hiện các chiến lược và chính sách; giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra, thúc đẩy phát triển hướng nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực nhưng vẫn tập trung lựa chọn nghiên cứu những vấn đề mang tính chất trọng tâm, trọng điểm, bám sát định hướng, bám sát các nhiệm vụ, chú trọng cập nhật các nội dung trong Văn kiện Ðại hội XII, XIII và các Nghị quyết, Chương trình hành động của Chính phủ, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Chiến lược phát triển Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 và các Văn bản, Quyết định của Viện Hàn lâm KHCNVN. Với sự tham gia tích cực, có trách nhiệm cao của các thành viên Hội đồng Khoa học, không có tình trạng tồn đọng hoặc chậm thanh lý đề tài. Thường trực Hội đồng Khoa học Bảo tàng TNVN làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên phối hợp cùng Ban lãnh đạo và tham vấn ý kiến các thành viên HĐKH và điều hành thường xuyên các công việc của Hội đồng,…

  Sau báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, đã có nhiều ý kiến phát biểu đóng góp hoàn thiện báo cáo cũng như tâm tư, nguyện vọng của các nhà khoa học nhằm xây dựng, hoàn thiện các hoạt động của hội đồng khoa học trong các nhiệm kỳ tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Trung Minh đã đánh giá cao các kết quả của Hội đồng Khoa học trong nhiệm kỳ qua, đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Tổng Giám đốc cũng mong muốn Hội đồng Khoa học nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh, tiếp tục đóng góp, tư vấn kịp thời, tham mưu cho Ban Tổng giám đốc Bảo tàng trong các hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như các hoạt động khác để Bảo tàng ngày càng phát triển./.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

Toàn cảnh cuộc họp (một số thành viên Viện Nghiên cứu khoa học miền Trung tại Huế họp online)

Chủ tịch Hội đồng Khoa học, PGS. TS. Phan Kế Long, Phát biểu tại buổi họp tổng kết

Tổng Giám đốc PGS. TS. Nguyễn Trung Minh phát biểu tại buổi tổng kết

Tổng giám đốc Bảo tàng TNVN tặng quà cảm ơn các thành viên mời của HĐKH nhiệm kỳ 2020-2023. Trong ảnh là TS. Phan Đông Pha (Viện Địa chất và Địa vật lý biển) thay mặt các thành viên nhận quà và lời cảm ơn

Nguồn tin và ảnh: TS. Lữ Thị Ngân (Thư ký HĐKH nhiệm kỳ 2020-2023) Bảo tàng TNVN, VAST

Xử lý tin: Phòng Trưng bày, Truyền thông và Giáo dục cộng đồng

Tin cùng loại