THÔNG BÁO HỘI THẢO QUY HOẠCH HỆ THỐNG BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN Ở VIỆT NAM 2018

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam là bảo tàng đầu hệ của Hệ thống Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam theo Quyết định 86/2006/QĐ-TTg ngày 20/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ, hiện đang thực hiện Nhiệm vụ Thủ tướng chính phủ giao “Quy hoạch tổng thể Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên ở Việt Nam".

Mục đích: Để chuẩn bị cho việc xây dựng Quy hoạch Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên trong giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn 2050.

Nội dung: Trao đổi về xây dựng Quy hoạch Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2050.

Đơn vị chủ trì: Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Thời gian dự kiến: Từ ngày 23/8 đến 26/8/2018

Địa điểm: Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu.

Thành phần tham dự: Thành viên Hệ thống BTTNVN, các đơn vị xin gia nhập hệ thống và các đơn vị quan tâm khác.

Tin cùng loại