STEPHANIA POLYGONA (MENISPERMACEAE), MỘT LOÀI MỚI TỪ MIỀN TRUNG VIỆT NAM

          Từ nghiên cứu của Bảo tàng Nhiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa Học và Công nghệ Việt Nam, Viện Sinh học Tây nguyên, Trường Đại học Đà Lạt, Vườn thực vật Hoa Nam có tiên hành nghiên cứu họ Menispermaceae ghi nhận mới 1 loài trong Stephania polygona N.H. Xia & V.T. Chinh, sp. nov.

          Chi Stephania là một chi lớn nhất trong họ Menispermaceae. Phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới cận nhiệt đới châu Á và châu Phi. Trên thế giới có 60 loài, 37 loài từ Trung Quốc, 15 loài từ Thái Lan, 15 loài 1 var. có ở Việt Nam.

          Loài Stephania polygona N.H. Xia & V.T. Chinh, sp. nov.  mới nghi nhận ở Việt Nam được mô tả và minh họa, loài này gần với loài S. subpeltata và nó khác về phiến lá, số lượng gân 5-8 gân, đài và cánh hoa.

Ảnh 1. Stephania polygona. A. Sinh thái; B. Thân cây; C, D. Phiến lá; E. Cụm hoa đực; F. Cụm hoa cái; G. Hoa đực; H. Đài; I. Cánh hoa; J. Bộ nhị. Ảnh Chinh V.T., Tran T.V, Duy N.V

Tin bài: TS. Vũ Tiến Chính - Phòng Quản lý Bộ sưu tập mẫu vật

Nguồn tin: https://www.biotaxa.org/Phytotaxa/article/view/phytotaxa.400.3.8

Tin cùng loại