PHÁT HIỆN VÀ MÔ TẢ LOÀI ẾCH MỚI CHO KHOA HỌC Ở VIỆT NAM

Dựa trên các phân tích di truyền và hình thái nhóm nghiên cứu phòng Bảo tồn thiên nhiên, Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam và Trường Đại học Lâm nghiệm Việt Nam đã phát hiện và mô tả loài ếch mới cho khoa học. Loài ếch mới có tên khoa học Leptobrachella namdongensis  - Cóc mày nam động dựa trên bộ mẫu thu từ Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Động thuộc tỉnh Thanh Hóa. Về hình thái và di truyền, loài này gần gũi nhất với hai loài L. puhoatensisL. petrop với khoảng cách di truyền  4.7 – 6.8%.

Loài này có thể phân biệt được với các loài khác dựa trên tổ hợp các đặc điểm: kích thước cơ thể trung bình (30.9 mm ở con đực và 32.1–35.3 mm ở con cái); đầu rộng hơn dài; Mang nhĩ rõ; họng màu trắng, không có đốm, ngực và bụng  có các đốm màu tối ở xung quanh; chân có màng bơi ở gốc ngón chân và không có diềm ra ngoài ngón 4; trên màng nhĩ có một đường màu đen; loài này hiện chỉ ghi nhận được ở Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Động, tỉnh Thanh Hóa, các mẫu thu trên đá ở các con suối nhỏ hoặc gần các suối nước trong rừng thường xanh, ở độ cao khoảng 500 đến 740 m.

Hình 1. Cây quan hệ di truyền (BI) dựa trên đoạn gen 16S thuộc hệ gen ti thể

Hình 2. Mặt lưng (A) và mặt bụng (B) của mẫu chuẩn (VNUF A.2017.37, con đực) của loài Leptobrachella namdongensis (ảnh Lưu Quang Vinh)

Tin bài: PGS. TS. Nguyễn Thiên Tạo - Phòng Bảo tồn Thiên nhiên, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Toàn văn bài báo được công bố trên tạp chí Raffles Bulletin of Zoology

Nguồn: Hoang Van Chung, Nguyen Thien Tao, Luu Quang Vinh, Nguyen Quang Truong, and Jiang Jianping (2019). A new species of Leptobrachella Smith 1925 (Anura: Megophryidae) from Thanh Hoa Province, Vietnam. Raffles Bulletin of Zoology 67: 536–556

Tin cùng loại