PHÁT HIỆN LOÀI VE SẦU MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG SINOTYMPANA

Các nhà khoa học Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Trường Đại học Barry và Viện Khoa học tự nhiên Hoàng gia Bỉ vừa công bố một loài ve sầu mới cho khoa học thuộc giống Sinotympana họ Cicadidae, phân bộ Auchenorrhyncha, bộ Hemiptera). Loài mới này được đặt tên theo địa điểm thu được mẫu chuẩn: Sinotympana caobangensis.

Trên thế giới mới chỉ có 1 loài thuộc giống Sinotympana được mô tả từ Trung Quốc (Lee, 2009). Việc mô tả loài mới Sinotympana caobangensis, đã bổ sung thêm giống ve sầu Sinotympana cho khu hệ ve sầu Việt Nam.  

Loài Sinotympana caobangensis có chiều dài cơ thể 35,8–36,5 mm; cánh trước dài 45,1–45,6 mm; chiều rộng của đầu 8,9–9,5 mm; chiều dài của đầu: 4,5–4,7 mm; chiều rộng của pronotum 12,3–13,0 mm; chiều rộng của mesonotum: 10,7–11,4 mm; chiều dài của mesonotum: 8,3–9,1 mm. Mô tả chi tiết của loài được đăng tải trên Tạp chí Zootaxa 4664 (4): 565–573.

Mẫu vật nghiên cứu của loài Sinotympana caobangensis được thu tại Vườn Quốc gia Phia Oắc, tỉnh Cao Bằng. Mẫu chuẩn (holotype) và các mẫu chuẩn phụ (paratypes) được lưu giữ tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Bài báo này được hoàn thành với sự hỗ trợ kinh phí của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED- 106-NN.05-2016.04) và đề tài Hợp tác quốc tế giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Quỹ Nghiên cứu cơ bản Belarus (QTBY01.01/18-19).

Hình 1: Hình ảnh con đực loài ve sầu Sinotympana caobangensis: A, nhìn từ mặt bụng bên. B, nhìn từ mặt bên.

 

Hình 2: Hình vẽ cấu tạo bộ phận sinh dục con đực loài ve sầu Sinotympana caobangensis: A, nhìn từ mặt bụng; B, nhìn từ mặt bên bụng; C, nhìn từ mặt bên

 

Hình 3: Cấu tạo bộ phận sinh dục con đực của các loài ve sầu thuộc giống Sinotympana: Sinotympana caobangensis, A, nhìn từ mặt bụng; B, nhìn từ mặt bên bụng; C, nhìn từ mặt bên; Sinotympana incomparabilis, D, nhìn từ mặt bụng; E, nhìn từ mặt bên bụng; F, nhìn từ mặt bên.

Nguồn: Phạm Hồng Thái
Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Tin cùng loại