PHÁT HIỆN LOÀI THỰC VẬT MỚI Ở VIỆT NAM

Thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu đa dạng thực vật vùng núi đá vôi của Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc, một nhóm các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Nông Lâm Bắc Giang; Viện Thực vật Quảng Tây, Trung Quốc; và Tổ chức bảo tồn Tai voi, Hoa Kỳ đã phát hiện và mô tả loài thực vật mới có tên khoa học là Pseudochirita trifoliata T.V.Do & F.Wen, thuộc họ Tai voi (Gesneriaceae).

Loài mới Pseudochirita trifoliata có đặc điểm hình thái tương tự với loài P. guangxiensis, nhưng có thể dễ dàng phân biệt với loài kể trên do có lá mọc vòng (vs. lá mọc đối); ống bao hoa hình phễu (vs. ống bao hoa hình chuông), nhị lép 2 (vs. nhị lép 3), bầu nhẵn (vs. bầu có lông dính), quả nang dài 5.5-7 cm (vs. 3-4.5 cm).

Loài mới được phát hiện trên dãy núi đá vôi Pù Luông-Cúc Phương, Việt Nam. Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí chuyên ngành Phytotaxa 489(2): 182-190 (2021).

Ảnh: Hình thái chung của Pseudochirita trifoliata (Ảnh Đỗ Văn Trường)

Nguồn tin: Đỗ Văn Trường, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại