PHÁT HIỆN LOÀI THỰC VẬT MỚI Ở VIỆT NAM

Các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, Viện Thực vật Quảng Tây, Trung Quốc, và Tổ chức Bảo tồn các loài Tai voi Hoa Kỳ đã phát hiện và mô tả 1 loài thực vật mới cho khoa học thuộc họ Tai voi (Gesneriaceae). Loài thực vật mới này có tên là Petrocodon vietnamensis Z.B.Xin, T.V.Do & F.Wen.

Loài mới có đặc điểm hình thái tương tự với loài P. bonii, nhưng có thể phân biệt với loài trên bởi cuống cụm hoa dài 3-6 cm, màu xanh; thùy đài dài 5 mm, ống bao hoa hình phễu hẹp, dài 1.1-1.2 cm, thùy tràng hình trứng, màu hồng nhạt; chỉ nhị dài 9.5-10.5 mm; bầu có lông dính; vòi nhụy dài 5.5-7.5 cm, màu hồng nhạt; núm nhụy màu trắng, quả nang dài 2-3 cm.

Loài mới được phát hiện trên dãy núi đá vôi Cúc Phương-Pù Luông, Tây Bắc, Việt Nam. Kết quả nghiên cứu này được đăng trên tạp chí chuyên ngành Nordic Journal of Botany 2021: e02996

Ảnh: Hình thái chung của Petrocodon vietnamensis (Ảnh: Đỗ Văn Trường)

Nguồn tin: Đỗ Văn Trường, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại