PHÁT HIỆN LOÀI THỰC VẬT MỚI CHO KHOA HỌC Ở VÙNG NÚI ĐÁ VÔI MIỀN BẮC VIỆT NAM

Một loài thực vật mới cho khoa học, Tầm ma Kim hỷ (Elatostema kimhyense Y. G. Wei & V. T. Do), thuộc họ Gai (Urticaceae) vừa được phát hiện ở miền Bắc Việt Nam.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Viện Thực vật Quảng Tây, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc về nghiên cứu tính đa dạng một số nhóm thực vật ở Việt Nam, các nhà khoa học đã phát hiện và mô tả 1 loài thực vật mới cho khoa học thuộc họ Gai (Urticaceae), có tên là Tầm ma Kim hỷ (Elatostema kimhyense Y. G. Wei & V. T. Do). Tên loài được đặt theo địa điểm thu mẫu chuẩn – Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kim Hỷ, Bắc Kạn, Việt Nam.

Tầm ma Kim hỷ có đặc điểm hình thái tương tự với loài Tầm ma Việt Nam (Elatostema vietnamense Q. Lin & L. D. Duan), nhưng có thể phân biệt với loài Tầm ma Việt Nam bởi dạng sống là thân thảo, thân đơn không chia nhánh, mặt dưới lá và lá bắc phủ nhiều lông cứng, cuống cụm hoa đực ngắn hơn, khoảng 1.5 – 3 mm, hoa mẫu 5.

Loài mới được phát hiện ở các khe hay hốc đá, nhiều mùn, ẩm dưới tán rừng lá rộng thường xanh trên núi đá vôi ở một số khu rừng đặc dụng miền Bắc Việt Nam như KBTTN Kim Hỷ (Bắc Kan), KBTTN Bát Đại Sơn (Hà Giang), KBTTN Pù Luông (Thanh Hóa).

Kết quả nghiên cứu này vừa được đăng trên tạp chí chuyên ngành Bulletin of Botanical Research 37(3): 321-324 (2017).

Bài và ảnh: TS. Đỗ Văn Trường

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Elatostema kimhyense. A. Dạng sống. B. Cụm hoa

Tin cùng loại