PHÁT HIỆN LOÀI THỰC VẬT MỚI CHO KHOA HỌC Ở VIỆT NAM

            Nứa Lang Bian (Schizostachyum langbianense) (Poaceae), loài thực vật mới cho khoa học đã được phát hiện ở Việt Nam.

            Loài thực vật mới cho khoa học, có tên Schizostachyum langbianense, thuộc phân họ Tre (Bambusoideae), họ Hòa thảo (Poaceae), được nhóm tác giả Trường đại học Đà Lạt, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và Viện Sinh học Tây Nguyên (Thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Vườn thực vật Singapore Vườn thực vật Quảng Châu (Trung Quốc) công bố trên tạp chí Phytotaxa, số 257 (2), trang 181–186.

Mẫu nghiên cứu được thu tại núi Lang Bian, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng thuộc khu vực Tây Nguyên Việt Nam. Mẫu tiêu bản được lưu giữ tại Viện Sinh học Tây Nguyên, Trường đại học Đà Lạt và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

            Loài Nứa mới có đặc điểm hình thái gần với loài Nứa Ninh Thuận (S. ninhthuanense) nhưng có sự khác biệt  đáy trên của mo thẳng, phù to 2 mép, phiến mo hẹp; mày mang hoa có dạng cánh thuyền, đầu có mũi nhọn ngắn không bị chẻ đôi.

 

 

Hình 1: Schizostachyum langbianense mới cho khoa học (Ảnh: Trần Văn Tiến)

Tin bài: Vũ Tiến Chính, Phòng Quản lý Bộ sưu tập mẫu vật Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Bài có thể được tìm theo địa chỉ https://biotaxa.org/Phytotaxa/article/view/phytotaxa.257.2

Tin cùng loại