MÔ TẢ BỔ SUNG ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI LOÀI THỰC VẬT ARDISIA PHANKELOCIANA (PRIMULACEAE)

Loài Trọng đũa Ardisia phankelociana (Primulaceae) phân bố chủ yếu ở vùng núi đá vôi của Hà Giang và Bắc Kạn, phía Bắc Việt Nam. Năm 2017, loài này được phát hiện và mô tả dựa trên duy nhất đặc điểm hình thái của cơ quan sinh dưỡng và đặc điểm hình thái của quả. Trong khi đó, đặc điểm hình thái của hoa là căn cứ quan trọng để phân biệt loài mới với các loài tương tự về mặt hình thái. Trong quá trình nghiên cứu gần đây về tính đa dạng thực vật trên vùng núi đá vôi của Việt Nam, chúng tôi đã phát hiện và thu thập bổ sung một số mẫu có hoa của loài Ardisia phankelociana (Primulaceae) ở KBTTN Bát Đại Sơn, Hà Giang. Do đó, chúng tôi đã tiến hành mô tả bổ sung đặc điểm hình thái hoa của loài Ardisia phankelociana. Hoa của loài này mẫu 5, có cánh hoa màu hồng, và có vòi nhụy phát triển vượt quá bao phấn. Chúng tôi cũng minh họa chi tiết đặc điểm hình thái của hoa và những lưu ý về mặt phân loại của loài này.

Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí chuyên ngành Annales Fennici Botanici 59(1): 153-157 (2022). https://bioone.org/journals/annales-botanici-fennici/volume-59/issue-1/085.059.0123/.

Hình 1: Hình thái loài Ardisia phankelociana (Primulaceae) (nguồn: Do & Phan 2022)

Nguồn tin: Đỗ Văn Trường, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại