HỘI THẢO QUY HOẠCH HỆ THỐNG BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM 2018

Ngày 25 và 26 tháng 8 năm 2018, tại Huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tổ chức hội thảo Trao đổi về xây dựng Quy hoạch Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2050.

Mục tiêu của việc tổ chức Hội thảo là để các nhà quản lý, nhà khoa học trình bày báo cáo, trao đổi ý kiến thực hiện Quy hoạch Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam và góp ý xây dựng Quy hoạch Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050.

Tham dự hội thảo, đại biểu của bộ, ngành, địa phương có ông Đinh Lâm Tấn, Phó Vụ Trưởng, Vụ Tổng hợp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Trần Đình Huệ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo; ông Nguyễn Hải Ninh, phó Trưởng phòng Bảo tàng, Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Về phía Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có GS. TSKH. Nguyễn Đình Công, Phó Chủ tịch Viện; TS. Hà Quý Quỳnh, Trưởng ban Ứng dụng và Triển khai Công nghệ; PGS.TS. Nguyễn Trung Minh, Tổng Giám đốc Bảo tàng TNVN. Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam có lãnh đạo đại diện Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung, Bảo tàng Sinh học – Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện nghiên cứu khoa học miền Trung, Viện nghiên cứu khoa học Tây Nguyên, Viện Địa chất, Bảo tàng Địa chất, Bảo tàng Thiên nhiên Điện Biên, Bảo tàng Tài nguyên rừng, Ban Quản lý rừng Mường Phăng, cùng các nhà khoa học, quản lý trong lĩnh vực bảo tàng thiên nhiên tham dự.

Trình bày tại Hội thảo có 8 báo cáo: Quản lý Bảo tàng ngày nay (TS. Nguyễn Thiên Tạo, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam); Hiệp hội bảo tàng quốc tế (ICOM) và mô hình hiệp hội bảo tàng (ThS. Nguyễn Hải Ninh, Cục Di sản văn hóa); Đề xuất thành lập Bảo tàng chuyên ngành tại Viện nghiên cứu khoa học miền Trung (TS. Hoàng Lê Tuấn Anh, Viện nghiên cứu khoa học miền Trung); Đề xuất tham gia Hệ thống Bảo tàng TNVN; Đề xuất tham gia Hệ thống Bảo tàng TNVN (TS. Nguyễn Hữu Toàn Phan, Viện nghiên cứu khoa học Tây Nguyên); Bảo tàng Sinh học – Lộ trình nâng cấp thành đơn vị trực thuộc trường đại học Khoa học tự nhiên (TS. Nguyễn Thành Nam, Bảo tàng Sinh học); Đề xuất tham gia Hệ thống Bảo tàng TNVN (TS. Trần Tuấn Anh, Viện Địa chất); Đánh giá thực trạng triển khai Quyết định 86/2016/QĐ-TTg, định hướng hoạt động đến năm 2030 tầm nhìn 2050 tại Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung (TS. Lê Thị Tố Nga, Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung); Công tác bảo quản mẫu vật địa chất thiên nhiên Việt Nam (TS. Trương Quang Quý, Bảo tàng Địa chất).

Trong thời gian qua, các bảo tàng trong Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động và thu được nhiều kết quả quan trọng, như hoạt động thu thập mẫu vật, trưng bày triển lãm, chuẩn bị đầu tư xây dựng bảo tàng, v.v. Tuy nhiên, cũng còn nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt việc tìm kiếm nguồn vốn đầu tư xây dựng bảo tàng, sự quan tâm của các cấp, các ngành và địa phương đến xây dựng bảo tàng. Tại Hội thảo, các bảo tàng trong Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam mong muốn có được bộ cơ sở dữ liệu mẫu vật và được chia sẻ mẫu vật. Thông tin về hoạt động của Hệ thống bảo tàng cũng được các đại diện bảo tàng quan tâm. Nhiều Vườn quốc gia mong muốn được tham gia vào Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam.

Thay mặt Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, với vai trò là đầu mối trong Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Trung Minh, Tổng Giám đốc Bảo tàng TNVN sẽ tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm và hướng dẫn cho các Bảo tàng thành viên cùng nhau tháo gỡ khó khăn về công tác xây dựng Bảo tàng các bảo tàng trong Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam liên kết ngày càng chặt chẽ, phát triển và hoàn thiện hơn trong thời gian tới. Đồng thời, đẩy mạnh để Bản quy hoạch Hệ thống Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2050 sớm được thông qua./.

Một số hình ảnh:
 
 
 
 
 
Tin và ảnh: Phòng Truyền thông và GDCĐ

Tin cùng loại