HỘI THẢO PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG BẢO TÀNG, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, THU THẬP VÀ TRAO ĐỔI MẪU VẬT TRONG HỆ THỐNG BTTNVN

Trong hai ngày 04 và 05 tháng 9 năm 2015, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Hợp tác, phối hợp trong công tác xây dựng bảo tàng, nghiên cứu, thu tập và trao đổi mẫu vật trong Hệ thống bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam”

Việc tổ chức Hội thảo để các nhà quản lý và khoa học trình bày báo cáo, gặp gỡ, trao đổi thông tin về công tác xây dựng bảo tàng; thu thập và trao đổi mẫu vật nghiên cứu, trưng bày và bảo quản mẫu vật là hoạt động thường niên của các bảo tàng trong Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Tham dự hội thảo, đại diện UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có ông Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch thường trực, PGS.TS. Trần Ngọc Nam, Giám đốc sở Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế; sự có mặt của đại diện các bảo tàng: Duyên hải miền Trung, Hải dương học Nha Trang, Hải dương học Đồ sơn, Bảo tàng Tài nguyên rừng, Bảo tàng Sinh học – Đại học Quốc gia Hà Nội, Bảo tàng Thiên nhiên Điện Biên, Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh - Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Bảo tàng Lịch sử tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh. Về phía Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam có PGS.TS. Nguyễn Trung Minh, Giám đốc Bảo tàng TNVN và toàn thể cán bộ, nhân viên Bảo tàng TNVN.

Hội thảo có 11 báo cáo và tham luận khoa học của các nhà khoa học và quản lý về hợp tác, phối trong công tác xây dựng bảo tàng, nghiên cứu, thu thập và trao đổi mẫu vật của Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam; công tác hoạt động và kế hoạch và định hướng phát triển bảo tàng; quy hoạch tổng thể trạm Đa dạng sinh học Mê Linh; hoạt động và phát triển của các bảo tàng trong Hệ thống cùng những khó khăn thách thức, đặc biệt việc tìm kiếm nguồn vốn đầu tư  xây dựng cũng như duy trì và bảo tồn.

Kế hoạch hoạt động của các bảo tàng giai đoạn 2016 – 2020 trong Hệ thống được thảo luận sôi nổi tại Hội thảo; cùng với đó là kiến nghị các cấp lãnh đạo hỗ trợ những khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ.

Thay mặt Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Trung Minh cảm ơn các thành viên tham dự và hứa với vai trò là đầu mối trong Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên sẽ tiếp tục trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng bảo tàng thiên nhiên, cùng nhau tháo gỡ khó khăn; thu thập, quản lý, chia sẻ mẫu vật, cũng như kiến nghị cấp trên đầu tư cấp  kinh phí hoạt động, quan tâm và hỗ trợ các bảo tàng trong Hệ thống để Hệ thống bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam ngày càng phát triển và hoàn thiện.

Tin và ảnh: Phòng Truyền thông và Giáo dục cộng đồng

Tin cùng loại