HOẠT TÍNH GÂY ĐỘC TẾ BÀO VÀ CHỐNG VIÊM CỦA CÁC CHẤT PHÂN LẬP TỪ XÀ CĂN BA BÌ Ở THỪA THIÊN HUẾ, VIỆT NAM

Một hợp chất ursane triterpene mới, 3β,23,24-trihydroxyurs-12-en-28-oic acid(1), cùng với tám hợp chất đã biết (2–9) được phân lập từ các bộ phận trên mặt đất của Xà căn Ba Vì. Trong số đó, hợp chất 2–5 lần đầu tiên được tìm thấy từ chi Ophiorrhiza, trong khi hợp chất 6–9 lần đầu tiên được báo cáo từ Xà căn Ba Vì. Cấu trúc của chúng được xác định bằng cách phân tích phổ HR-ESI-MS và NMR (1H-NMR, 13C-NMR, HSQC và HMBC), cũng như so sánh với các cấu trúc được báo cáo trong tài liệu trước đây. Ngoài ra, tất cả các hợp chất phân lập được đánh giá về hoạt tính gây độc tế bào đối với các dòng tế bào ung thư MCF-7, Hela, KB, A549 và SK-LU-1 cũng như tác dụng của chúng đối với quá trình sản xuất NO do LPS gây ra trong các tế bào RAW264.7. Đây là công bố đầu tiên về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của Xà căn Ba Vì.

Nguồn trích dẫn tài liệu: Lê Cảnh Việt Cường, Lê Tuấn Anh, Tôn Thất Hữu Đạt, Trần Thị Phương Anh, Lê Quỳnh Liên, Young Ho Kim, Hoàng Lê Tuấn Anh. Cytotoxic and anti-inflammatory activities of secondary metabolites from Ophiorrhiza baviensis growing in Thua Thien Hue, Vietnam. NATURAL PRODUCT RESEARCH, 22(35), 4218-4224, 2021, ISSN: 14786419.

Nguồn tin: Lê Cảnh Việt Cường, Viện nghiên cứu Khoa học miền Trung, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại