CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TẠI BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TẠI BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

18B/18C HOÀNG QUỐC VIỆT, CẦU GIẤY, HÀ NỘI

Chú ý: Đăng ký Đoàn tham quan tại SĐT: 024.66869034

I. THAM QUAN TỰ DO

1. Thời gian: Thứ 5 – Chủ Nhật

2. Đối tượng: Cho mọi đối tượng khách

II. THAM QUAN, HỌC TẬP CÙNG THUYẾT MINH VIÊN CỦA BẢO TÀNG

1. Thời gian: Thứ 3 – Chủ Nhật

2. Đối tượng: Đoàn khách đặt lịch trước

 

Stt

Chương trình

Nội dung

Độ tuổi

Thời gian

1

Thiên nhiên và nghệ thuật I

Ÿ Tham quan tự do Bảo tàng (không có hướng dẫn viên)

w Hoạt động trải nghiệm: Làm mặt nạ động vật

ªHoạt động khác: Xem phim 2D (Khủng Long)

Mầm non

(Tối đa 30 người)

90 phút

2

Thiên nhiên và nghệ thuật II

Ÿ Tham quan Bảo tàng (có hướng dẫn viên)

w Hoạt động trải nghiệm: Làm tiêu bản côn trùng

ªHoạt động khác: Xem phim 3D (Côn trùng/ tùy chọn)

Từ 7 tuổi trở lên

(Tối đa 30 người)

90 phút

3

Chuyến du hành về quá khứ I

Ÿ Tham quan tự do Bảo tàng (không có hướng dẫn viên)

w Hoạt động trải nghiệm: Làm mô phỏng hóa thạch của Khủng Long, Côn trùng, Cúc đá,…

ªHoạt động khác: Xem phim 2D (Khủng Long)

Mầm non

(Tối đa 30 người)

90 phút

4

 

Chuyến du hành về quá khứ II

Ÿ Tham quan Bảo tàng (Có hướng dẫn viên)

w Hoạt động trải nghiệm: Làm mô phỏng hóa thạch của Khủng Long, Côn trùng, Cúc đá,…

ªHoạt động khác: Xem phim 3D (Khủng Long)

Từ 7 tuổi trở lên

(Tối đa 30 người)

90 phút

5

Thiên nhiên và Sáng tạo

Ÿ Tham quan Bảo tàng (Có hướng dẫn viên)

w Hoạt động trải nghiệm: Làm Robot Khủng Long

ªHoạt động khác: Xem phim 3D (Khủng Long)

Từ 7 tuổi trở lên

(Tối đa 30 người)

150 phút

6

Tham quan thuần túy

Ÿ Tham quan Bảo tàng (Có hướng dẫn viên)

ªHoạt động khác: Xem phim 3D (Khủng long/tùy chọn)

Từ 7 tuổi trở lên

(Tối đa 30 người)

60 phút

III. HỌC CHUYÊN ĐỀ

1. Thời gian: Thứ 3, Thứ 4, Chiều thứ 5, Chiều thứ 6

2. Đối tượng: Đoàn khách từ 7 tuổi (Tối thiểu 05 khách, tối đa 30 khách) và đặt lịch trước

Stt

Chuyên đề

Hoạt động

Thời gian

1

Côn trùng

Thuyết minh về chủ đề

30 phút – 45 phút

Làm tiêu bản côn trùng

30 phút

Xem phim 3D

30 phút

2

Thực vật

Thuyết minh về chủ đề

30 phút – 45 phút

Làm tiêu bản thực vật

30 phút

Xem phim 3D

30 phút

3

Bò sát, chim & thú

Thuyết minh về chủ đề

30 phút – 45 phút

Làm mô phỏng hóa thạch Khủng Long/ Robot Khủng Long

30 phút/60 phút

Xem phim 3D

30 phút

4

Sinh vật biển, cá & lưỡng cư

Thuyết minh về chủ đề

30 phút – 45 phút

Làm mô phỏng hóa thạch sinh vật biển

30 phút

Xem phim 3D

30 phút

5

Tiến hóa người

Thuyết minh về chủ đề

30 phút – 45 phút

Xem phim 3D

30 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng loại