BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA (10/10/2023)

Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia Quyết định số 1080/QĐ-BTTTT ngày 21/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 576/QĐ-VHL ngày 18/4/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày
Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tại Viện Hàn lâm.

Để hưởng hứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành kế hoạch số 1975/KH-VHL về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 với chủ đề “Xây dựng và khai thác dữ liệu số trong nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng”.  Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã tổ chức tuyên truyền đến toàn thể viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Ngày Chuyển đổi số là ngày mỗi cá nhân, tổ chức dừng lại một chút để cảm nhận về những gì còn chưa làm được, những gì đã làm được, về quá khứ, hiện tại và tương lai. Chuyển đổi số đánh dấu một phương thức phát triển mới, một cách làm mới và mở ra không gian mới cho sự phát triển. Đó là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, làm việc và phương thức sản xuất dựa trên công nghệ số.

Việc hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) nhằm góp phần nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động tại Viện Hàn lâm với mục đích: (1) Lan tỏa mạnh mẽ đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động
trong toàn Viện Hàn lâm hiểu rõ hơn về vai trò, lợi ích, tầm quan trọng của
Chuyển đổi số đối với khoa học công nghệ và kinh tế - xã hội; (2) Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong việc phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra các giá trị mới trong mọi hoạt động của cơ quan nhà nước, của đời sống xã hội và đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa của đất nước; (3) Với quan điểm Chuyển đổi số để giúp giải quyết các vấn đề của cuộc sống, Ngày Chuyển đổi số sẽ đánh dấu ý nghĩa của Chuyển đổi số như là một phương thức phát triển mới trong thời gian tới, mở ra không gian mới cho sự phát triển. Chuyển đổi số không phải là thêm một việc mới mà Chuyển đổi số là thêm một cách làm mới cho việc hiện tại.

Tin: Phòng Trưng bày, Truyền thông và GDCĐ

Tin cùng loại