BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYÊN NGÀNH BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

Ngày 6 tháng 2 năm 2018, Ban Quản lý dự án chuyên ngành Bảo tàng thiên nhiên (Ban QLDA), Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức lễ tổng kết công tác năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Đến dự lễ tổng kết có Ban Quản lý dự án chuyên ngành Bảo tàng thiên nhiên có PGS.TS. Nguyễn Trung Minh, Trưởng Ban QLDA, PGS.TS. Vũ Văn Liên, Phó trưởng Ban QLDA và các thành viên Tổ Hành chính – Quản trị và các Tổ nghiệp vụ của Ban quản lý dự án chuyên ngành Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Trong năm 2017, Ban quản lý dự án triển khai thực hiện các dự án “Trung tâm bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ động vật, thực vật thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam”, dự án “Giao thông kết nối, hạ tầng kỹ thuật của Trung tâm bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ động vật, thực vật”, dự án “Sửa chữa, nâng cấp Bảo tàng Sinh học” thuộc Viện nghiên cứu khoa học Tây Nguyên, và dự án "Xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam" tại Quốc Oai, Hà Nội.

Thay mặt Tổ hành chính, TS. Phạm Hồng Thái, Tổ phó đã báo cáo các kết quả đạt được của các dự án, những thuận lợi và khó khăn của việc triển khai các dự án; những nội dung và kế hoạch thực hiện trong năm 2018. PGS.TS Nguyễn Trung Minh – Trưởng Ban QLDA đã có những nhận xét, đánh giá sự cố gắng nỗ lực của các thành viên Ban quản lý dự án, đồng thời chỉ đạo các thành viên ban quản lý dự án cần tập trung đẩy nhanh việc triến các nội dung dự án đảm bảo đúng tiến độ.

Trong năm 2017, sau một thời gian chuẩn bị các thủ tục đầu tư, được sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ, các Bộ ngành trung ương, sự chỉ đạo sát sao của Viện Hàn lâm KHCNVN và sự giúp đỡ nhiệt tình của tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện Phong Điền, xã Phong Mỹ, thôn Tân Mỹ và các hộ dân trên địa bàn; Ban QLDA đã thực hiện đúng tiến độ các gói thầu liên quan đến các hạng mục, cụ thể:

  1. Nhà điều hành kết hợp làm việc; Nhà dịch vụ công cộng; Nhà nghỉ chuyên gia, kè hồ, làm sân, đường nội bộ;
  2. Khu nghiên cứu quan trắc xói mòn tổng hợp địa chất, viên thám địa lý, thổ nhưỡng và môi trường, trưng bày mẫu;
  3. Thi công hệ thống cấp, thoát nước và xử lý nước thải thuộc dự án "Trung tâm bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ động, thực vật thuộc Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam";

Các gói thầu khác đang thực hiện, như: 1- Quy hoạch chi tiết Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam tỷ lệ 1/500; 2- Đo đạc cắm mốc ranh giới khu đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thuộc dự án: "Thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư dự án "Xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam" tại Quốc Oai, Hà Nội.

Ban QLDA cũng đã và đang đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nhằm huy động các nguồn lực khoa học và tài chính để các dự án được thực hiện theo đúng tiến độ. Ban QLDA đã củng cố, kiện toàn tổ chức. Cụ thể, Ban QLDA đã trình Viện Hàn lâm KHCNVN, bổ sung 02 thành viên vào Ban QLDA và rút 01 thành viên ra khỏi Ban QLDA, nhằm thúc đẩy hơn nữa các công việc của các gói thầu. Ngoài ra, trong năm 2017 Ban QLDA cũng tích cực, chủ động trong việc tìm kiếm các nguồn vồn cho Dự án thành phần số I thuộc dự án “Xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam” sớm được triển khai

Thay mặt Ban QLDA, PGS.TS Nguyễn Trung Minh, gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCNVN, các Ban ngành của Viện Hàn lâm cũng như Hà Nội, Thừa Thiên Huế đã giúp đỡ, tạo điều kiện về thủ tục và kinh phí để Ban QLDA hoàn thành đúng tiến độ các gói thầu.

Ban quản lý dự án chuyên ngành Bảo tàng thiên nhiên kính đề nghị Chủ tịch Viện Hàn lâm và các ban chức năng tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục và kinh phí để các phần việc còn lại của các dự án được triển khai đúng tiến độ; đặc biệt là chuẩn bị đầu tư để Dự án thành phần số I thuộc dự án “Xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam” sớm được triển khai./.

Tin: Ban QLDA chuyên ngành Bảo tàng thiên nhiên

Tin cùng loại