Đăng ký tham quan (theo đoàn): (+84-24) 6686 9034
Mở cửa tất cả các ngày, trừ Thứ Hai hàng tuần và Tết Nguyên Đán (Thứ 3, 4: dành cho học tập nghiên cứu; Thứ 5 đến CN: dành cho mọi đối tượng) Sáng: 8h30 - 11h30; Chiều: 13h30 - 16h30